DRUŽINSKA MEDIACIJA

Pričetek 14. 2. 2019

USPOSABLJANJE ZA DRUŽINSKEGA MEDIATORJA – 120 UR

Novost

 • večina teoretičnega dela se izvaja kot študij na daljavo

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje: 120 ur

Število udeležencev: do 15

Pogoji za vključitev:

 • opravljeno Osnovno mediacijsko usposabljanje
 • že začeto, a še ne dokončano Osnovno mediacijsko usposabljanje.

Cilj:

 • udeležence naučiti temeljnih tehnik in veščin družinske mediacije
 • udeležence naučiti voditi proces družinske mediacije
 • udeležence usposobiti za samostojno mediiranje, t.j. reševanje konfliktov s pomočjo družinske mediacije v vsakovrstnih sporih v družini med različnimi udeleženci.

Ciljna skupina:

 • strokovni delavci, zlasti tisti, ki se pri svojem delu srečujejo z družinami, starši in zakonci
 • strokovni delavci na področju socialnega varstva, svetovanja, vzgoje in izobraževanja ter drugi, ki imajo namen izvajati družinsko mediacijo ali uporabljati posamezne tehnike pri svojem delu
 • vodilni delavci, zlasti tisti, ki delujejo z družinami, starši in zakonci na področju socialnega varstva, svetovanja, vzgoje in izobraževanja ter drugi, ki imajo namen izvajati družinsko mediacijo ali uporabljati posamezne tehnike pri svojem delu.

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20% teoretičnega dela (študij na daljavo) / 40% izkustvenega dela / 40% praktičnega dela.

Pridobitev:

 • udeleženci pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem 120 urnem usposabljanju za družinskega mediatorja
 • naziv družinski mediator, ki ga Inštitut podeli skupaj z MEDIOS-om, združenjem mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)
 • usposabljanje se izvaja v skladu s standardi in po kriterijih  Evropskega komiteja za družinsko mediacijo – European Forum Research and Training in Family Mediation (EFRTFM), v katerega je sprejet Inštitut kot zaenkrat edini slovenski predstavnik (http://www.europeanforum-familymediation.eu)

Kraj izvajanja:

 • Ljubljana: na sedežu Inštituta za mediacijo Concordia, Jarška cesta 10a, Ljubljana.

Termini izvajanja:

 1. Termini izvajanja: 
  1. MODUL

  Četrtek, 14. 2. 2019– od 16.00 do 20.30

  Petek, 15. 2. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Sobota, 16. 2. 2019 – od 9.00 do 19.00

  1. MODUL

  Četrtek, 21. 2. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Petek, 22. 2. 2019– od 16.00 do 20.30

  Sobota, 23. 2. 2019 – od 9.00 do 19.00

  1. MODUL

  Četrtek, 7. 3. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Petek, 8. 3. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Sobota, 9. 3. 2019 – od 9.00 do 19.00

  1. MODUL – skupina A

  Ponedeljek, 11. 3. 2019 – od 9.00 do 14.00

  Torek, 18. 3. 2019 – od 9.00 do 14.00

  1. MODUL – skupina B

  Sreda, 11. 3. 2019 – od 15.30 do 20.30

  Četrtek, 18. 3. 2019 – od 15.30 do 20.30

  1. MODUL 

  Četrtek, 21. 3. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Petek, 22. 3. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Sobota, 23. 3. 2019 – od 9.00 do 19.00

7. PISNI IZPIT: 28. 3. 2019 – 31. 3. 2019

 Program

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

TRAJANJE

1.

DRUŽINSKA MEDIACIJA – TEMELJNA IZHODIŠČA IN PRISTOPI Načela – elementi – vrednote DM

10 ur

Specifičnost družinske mediacije glede na sorodne postopke
Prednosti družinske mediacije – razlogi za odločitev
Modeli in pristopi k družinski mediaciji
Etične dileme

2.

PSIHOLOŠKI VIDIKI V DRUŽINSKI MEDIACIJI Partnerska zveza in njena dinamika

10 ur

Družina in njena dinamika
Razvoj otroka
Pomen čustev v družinski mediaciji
Nasilje in zlorabe v družini

3.

PRAVNI VIDIKI V DRUŽINSKI MEDIACIJI Pravne posledice razveze zakonske zveze

10 ur

Skrbništvo nad mladoletnimi otroki
Dogovor glede izvrševanja stikov
Dogovor glede preživnine
Premoženjskopravna razmerja

4.

POSEBNE TEHNIKE V DRUŽINSKI MEDIACIJI Mediacija, ki zadeva otroke

15 ur

Ločevanje starševskih in zakonskih razmerij
Zastavljanje pravih vprašanj
Soočanje z mrtvimi točkami
Upravljanje neravnovesja moči v mediaciji

5.

PROCES DRUŽINSKE MEDIACIJE Priprava na družinsko mediacijo

20 ur

Začetna faza
Faza raziskovanja
Iskanje rešitev
Zaključek mediacije
Faza po koncu mediacije
Predmediacijski postopek
Vloga drugih ekspertov v procesu DM

6.

TEMELJNE VRSTE DRUŽINSKE MEDIACIJE Ločitvena mediacija

10 ur

Mediacija o finančnih in lastniških zadevah
Medgeneracijska mediacija
Mediacija med starši in mladostniki

7.

TRENINGI,

ŠTUDIJE PRIMEROV

IN SUPERVIZIJSKO SPREMLJANJE

Vaje in treningi

30 ur

Študije primerov
Snemanje s kamero in analiza
Supervizijsko spremljanje

8.

E – IZOBRAŽEVANJE, PRAKSA IN IZPIT Individualno delo in študij

15 ur

Ustni in pisni izpit
Praksa: mediiranje in zapis mediacije

SKUPAJ :

120 ur


Izvajalci:

 • dr. Tanja Pia Metelko, NLP Master Coach, mediatorka in trenerka, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • drugi gostujoči predavatelji.

Metode oziroma načini dela

 1. interaktivna predavanja
 2. diskusije in debate
 3. študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse)
 4. igre vlog
 5. snemanje mediacij s kamero in analize (v manjših skupinah)
 6. delavnice
 7. delo v parih in v skupinah
 8. igre skupinske dinamike
 9. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev
 10. supervizijsko spremljanje.

Cena programa

Redna cena 120 urnega Usposabljanja za družinske mediatorje je 1.790,00 EUR + DDV.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 1.050,00 eur + DDV (za fizične osebe) in 1.190,00 eur + DDV (za pravne osebe).

Študentje in brezposelni: 890,00 eur + DDV / na udeleženca.

Možnost plačila v več obrokih.

Za dodatne informacije nas pokličite ali pišite:

Inštitut za mediacijo Concordia

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si,

S: www.concordia.si

PRIJAVA