DRUŽINSKA MEDIACIJA

USPOSABLJANJE ZA DRUŽINSKEGA MEDIATORJA – 120 UR

Novost

 • večina teoretičnega dela se izvaja kot študij na daljavo

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje:120 ur

Število udeležencev: do 15

Pogoji za vključitev:

 • opravljeno Osnovno mediacijsko usposabljanje
 • že začeto, a še ne dokončano Osnovno mediacijsko usposabljanje.

Cilj:

 • udeležence naučiti temeljnih tehnik in veščin družinske mediacije
 • udeležence naučiti voditi proces družinske mediacije
 • udeležence usposobiti za samostojno mediiranje, t.j. reševanje konfliktov s pomočjo družinske mediacije v vsakovrstnih sporih v družini med različnimi udeleženci.

Ciljna skupina:

 • strokovni delavci, zlasti tisti, ki se pri svojem delu srečujejo z družinami, starši in zakonci
 • strokovni delavci na področju socialnega varstva, svetovanja, vzgoje in izobraževanja ter drugi, ki imajo namen izvajati družinsko mediacijo ali uporabljati posamezne tehnike pri svojem delu
 • vodilni delavci, zlasti tisti, ki delujejo z družinami, starši in zakonci na področju socialnega varstva, svetovanja, vzgoje in izobraževanja ter drugi, ki imajo namen izvajati družinsko mediacijo ali uporabljati posamezne tehnike pri svojem delu.

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20% teoretičnega dela (študij na daljavo) / 40% izkustvenega dela / 40% praktičnega dela.

Pridobitev:

 • udeleženci pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem 120 urnem usposabljanju za družinskega mediatorja
 • naziv družinski mediator, ki ga Inštitut podeli skupaj z MEDIOS-om, združenjem mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)
 • usposabljanje se izvaja v skladu s standardi in po kriterijih  Evropskega komiteja za družinsko mediacijo – European Forum Research and Training in Family Mediation (EFRTFM), v katerega je sprejet Inštitut kot zaenkrat edini slovenski predstavnik (http://www.europeanforum-familymediation.eu)

Kraj izvajanja:

 • Ljubljana: na sedežu Inštituta za mediacijo Concordia, Leskoškova cesta 6, Ljubljana.

Termini izvajanja:

 

 1. TERMIN
 • Četrtek, 23.11. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Petek, 24.11. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Sobota, 25.11. – od 9.00 do 18.00 ure

 

 1. TERMIN
 • Četrtek, 30.11. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Petek, 01.12. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Sobota, 02.12. – od 9.00 do 18.00 ure

 

 1. TERMIN
 • Četrtek, 14.12. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Petek, 15.12. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Sobota, 16.12. – od 9.00 do 18.00 ure

 

 1. TERMIN
 • Četrtek, 11.01. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Petek, 12.01. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Sobota, 13.01. – od 9.00 do 18.00 ure

 

 1. TERMIN
 • Ponedeljek, 22.01. – od 15.00 do 20.30 ure
 • Torek, 23.01. – od 15.00 do 20.30 ure

 

 1. TERMIN
 • Sreda, 24.01. – od 15.00 do 20.30 ure
 • Četrtek, 25.01. – od 15.00 do 20.30 ure

Program

 

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

TRAJANJE

1.

DRUŽINSKA MEDIACIJA – TEMELJNA IZHODIŠČA IN PRISTOPI Načela – elementi – vrednote DM

10 ur

Specifičnost družinske mediacije glede na sorodne postopke
Prednosti družinske mediacije – razlogi za odločitev
Modeli in pristopi k družinski mediaciji
Etične dileme

2.

PSIHOLOŠKI VIDIKI V DRUŽINSKI MEDIACIJI Partnerska zveza in njena dinamika

10 ur

Družina in njena dinamika
Razvoj otroka
Pomen čustev v družinski mediaciji
Nasilje in zlorabe v družini

3.

PRAVNI VIDIKI V DRUŽINSKI MEDIACIJI Pravne posledice razveze zakonske zveze

10 ur

Skrbništvo nad mladoletnimi otroki
Dogovor glede izvrševanja stikov
Dogovor glede preživnine
Premoženjskopravna razmerja

4.

POSEBNE TEHNIKE V DRUŽINSKI MEDIACIJI Mediacija, ki zadeva otroke

15 ur

Ločevanje starševskih in zakonskih razmerij
Zastavljanje pravih vprašanj
Soočanje z mrtvimi točkami
Upravljanje neravnovesja moči v mediaciji

5.

PROCES DRUŽINSKE MEDIACIJE Priprava na družinsko mediacijo

20 ur

Začetna faza
Faza raziskovanja
Iskanje rešitev
Zaključek mediacije
Faza po koncu mediacije
Predmediacijski postopek
Vloga drugih ekspertov v procesu DM

6.

TEMELJNE VRSTE DRUŽINSKE MEDIACIJE Ločitvena mediacija

10 ur

Mediacija o finančnih in lastniških zadevah
Medgeneracijska mediacija
Mediacija med starši in mladostniki

7.

TRENINGI,

ŠTUDIJE PRIMEROV

IN SUPERVIZIJSKO SPREMLJANJE

Vaje in treningi

30 ur

Študije primerov
Snemanje s kamero in analiza
Supervizijsko spremljanje

8.

E – IZOBRAŽEVANJE, PRAKSA IN IZPIT Individualno delo in študij

15 ur

Ustni in pisni izpit
Praksa: mediiranje in zapis mediacije

SKUPAJ :

120 ur

 

Izvajalci:

 • dr. Tanja Pia Metelko, NLP Master Coach, mediatorka in trenerka, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • drugi gostujoči predavatelji.

Metode oziroma načini dela

 1. interaktivna predavanja
 2. diskusije in debate
 3. študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse)
 4. igre vlog
 5. snemanje mediacij s kamero in analize (v manjših skupinah)
 6. delavnice
 7. delo v parih in v skupinah
 8. igre skupinske dinamike
 9. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev
 10. supervizijsko spremljanje.

Cena programa

Redna cena 120 urnega Usposabljanja za družinske mediatorje je 1.490,00 EUR.

Možnost plačila v več obrokih.

 

Za dodatne informacije nas pokličite ali pišite:

Inštitut za mediacijo Concordia

Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si,

S: www.concordia.si

PRIJAVA