OSNOVNO MEDIACIJSKO USPOSABLJANJE

– 100 UR

 

Pričetek 15.2.2018

 

Program je skladen s standardi izvajanja mediacij na sodiščih

– v programih sodišču pridružene mediacije.

Novost

 • večina teoretičnega dela se izvaja kot študij na daljavo

Osnovni podatki o usposabljanju

Vodja usposabljanja:  dr. Tanja Pia Metelko

Trajanje: 100 ur

Število udeležencev: do 15

Ciljna skupina:

 • vodilni delavci in managerji
 • vodje uradov, oddelkov, poslovalnic in drugih organov ter enot
 • strokovni delavci in sodelavci v vzgoji, izobraževanju in sociali
 • vsi, ki delate z ljudmi

Cilj:

 • spoznati širši teoretični okvir mediacije
 • osvojiti tehnike in proces mediacije
 • usposobiti se za uporabo mediacije kot orodja pri svojem poklicnem delu
 • usposobiti se za upravljanje  konfliktov in sporov s pomočjo mediacije

Pridobitev:

 • Potrdilo o uspešno opravljenem osnovnem mediacijskem usposabljanju v trajanju 100 ur
 • naziv ‘mediator’, ki ga podelita Inštitut  za mediacijo Concordia in MEDIOS – Združenje mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)

Možnost nadaljevanja usposabljanja na področju družinske, šolske in gospodarske mediacije in mediacije v potrošniških sporih.

Kraj izvajanja:  Ljubljana.

Izvajalci:

 • Glavna izvajalka: Dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka in trenerka, NLP Master Coach, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 •    Posamezni del modulov: gostujoči predavatelji

Termini izvajanja v letu 2018:

1.MODUL
Četrtek, 15.2.2018: 16.00 – 20.30 ure
Petek, 16.2.2018: 16.00 – 20.30 ure
Sobota, 17.2.2018: 9.00 – 18.00 ure

2.MODUL
Četrtek, 1.3.2018: 16.00 – 20.30 ure
Petek, 2.3.2018: 16.00 – 20.30 ure

3. MODUL
Četrtek, 8.3.2018: 16.00 – 20.30 ure
Petek, 9.3.2018: 16.00 – 20.30 ure
Sobota, 10.3.2018: 9.00 – 20.30 ure

4. MODUL (skupina A)
Ponedeljek, 19.3.2018: 16.00 – 20.30 ure
Torek, 20.3.2018: 16.00 – 20.30 ure

5.MODUL (skupina B)
Ponedeljek, 26.3.2018: 16.00 – 20.30 ure
Torek, 27.3.2018: 16.00 – 20.30 ure

 

Pisni izpit: po dogovoru s skupino (e – učilnica)

Ustni izpit: v sklopu vaj in iger vlog

 

Program

 

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

TRAJANJE

1.

TEMELJNO

O MEDIACIJI

Uvodno o mediaciji

10 ur

Splošno o mediaciji  
Načela mediacije in vloge udeležencev  
Modeli in pristopi mediacije  

2.

KONFLIKT – KOMUNIKACIJA –  ČUSTVA Konflikt in mediacija

10 ur

Komunikacija in etika v mediaciji  
Pomen čustev v mediaciji  
Kako se soočamo s težkimi čustvi udeležencev  

3.

TEHNIKE MEDIACIJE

Temeljne tehnike v mediaciji:

Aktivno/zavestno poslušanje, Povzemanje, Interpretiranje zornega kota drugega udeleženca, Okrepitev pravil, JAZ sporočila, Iskanje pomembnih informacij, Preokvirjanje, Normaliziranje, Približevanje stališč – vzpostavljanje vzajemnosti, Fokusiranje na prihodnost, Uravnotežanje moči, Ločena srečanja, Delitev na manjše dele, Kaj se bo zgodilo ČE, Uporaba splošno veljavnih meril, Možganska nevihta, Metakomunikacija, Ločitev stališč od interesov, Lupljenje čebule

15 ur

Tehnike postavljanja vprašanj  
Mediacija v težkih situacijah  

4.

PROCES MEDIACIJE Mediacijski krog
Faze mediacije
Začetna faza
Raziskovanje
Razreševanje in pogajanja v mediaciji
Zaključek mediacije in sprejetje dogovora

25 ur

    Zbiranje in vrednotenje podatkov in interesov  
Razvijanje opcij in alternativ  

5.

TRENINGI IN ŠTUDIJE PRIMEROV  Treningi in analize (manjše skupine, snemanje s kamero)

40 ur

  (TER  ZAKLJUČNI Vaje  
  PREIZKUS) Igre vlog  
    Individualna praksa – mediiranje  
    Ustni in pisni test  
    Zaključek  
   

SKUPAJ:

100 ur

Izvajalci:

 • Dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka in trenerka, NLP Master Coach, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • Mojca Vatovec, sistemska družinska terapevtka , mediatorka in trenerka
 • Luka Škrjanc, mediator, trener, NLP Master Coach
 • gostujoči predavatelji.

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20 ur teoretičnega dela (v obliki študija na daljavo) / 40 ur izkustvenega dela / 40 ur praktičnega dela
 • pri treningu delajo udeleženci v majhnih skupinah
 • teoretični del se izvaja v obliki študija na daljavo.

Metode oziroma načini dela

 1. interaktivna predavanja
 2. diskusije in debate
 3. študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse)
 4. igre vlog
 5. snemanje mediacij s kamero in analize (manjše skupine)
 6. delavnice
 7. delo v parih in v skupinah
 8. igre skupinske dinamike
 9. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev

Cena programa

Redna cena 100 urnega Osnovnega mediacijskega usposabljanja je 1.290,00 EUR.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 990,00 EUR/udeleženca.

Cena za študente in brezposlne osebe: 790,00 eur/udeleženca.

 

Možnost plačila v treh obrokih.

Prvi obrok je potrebno plačati ob potrjeni prijavi.

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia

Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)
E: info@concordia.si
S: www.concordia.si

 

 

DR. TANJA PIA METELKO, univ.dipl.prav.

NLP Master Coach, mediatorka in trenerka,
odgovorna za usposabljanja in voditeljica treninga
040 604 406, tanjapia.metelko@concordia.si

 

Tanja Pia Metelko se je izobraževala na daljših usposabljanjih pri naslednjih vrhunskih tujih strokovnjakih na področju mediacije, pogajanj in psihoterapevtskih usmeritev:

 

William Ury, Kenneth Cloke, Lisa Parkinson, Berth Feustel, Lynn Cole, Jette Simon, Jay Folberg, Susan Yates, Gerda Mehta, Annette Mouttet, Marian Liebman

 • je univerzitetna diplomirana pravnica in doktorica znanosti (doktorirala je na Univerzi v Ljubljani, Socialna pedagogika, disertacija nosi naslov ”Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini)

 • je direktorica Inštituta za mediacijo Concordia

 • je prva predsednica Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – Medios

 • je članica Sveta za alternativno reševanje sodnih sporov pri Ministrstvu za pravosodje

 • je predavateljica na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani

 • izvedla je preko 4000 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije v Sloveniji in v tujini s področja:

  • osnovno mediacijsko usposabljanje
  • nadaljevala usposabljanja: družinska, šolska, gospodarska, delovna mediacija
  • pogajanja
  • mediacija med žrtvami in storilci kaznivih dejanj
 • mediira na Inštitutu za mediacijo Concordia ter v postopkih sodišču pridružene mediacije

 • mediacije izvaja na področju družinskih sporov, gospodarskih, potrošniških, šolskih, civilnih, na področju okolja, mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanj in v čezmejnih sporih

 • vodi intervizijske skupine za mediatorje na Inštitutu za mediacijo Concordia in v drugih organizacijah

 • opravila je preko 400 mediacij

 • je mednarodno certificiran INLPTA NLP Master Coach in Trener

 • vzpostavila je Model mediacije v vzgoji in izobraževanju

 • vzpostavila je Program usposabljanja za mediatorje, ki mediirajo med žrtvami in mladoletnimi storilci kaznivih dejanj v Republiki Kosovo

 • študirala je Imago partnersko terapijo

 • ima več kot 15 let izkušenj na področju svetovalnega dela z otroki in mladostniki

 • predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah

 • je avtorica mnogih strokovnih člankov s področja mediacije.

PRIJAVA