USPOSABLJANJE ZA DRUŽINSKEGA MEDIATORJA

– 120 UR

 

Novost

 • večina teoretičnega dela se izvaja kot študij na daljavo

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje: 120 ur

Število udeležencev: do 15

Pogoji za vključitev:

– opravljeno Osnovno mediacijsko usposabljanje
– že začeto, a še ne dokončano Osnovno mediacijsko usposabljanje.

Cilj:

– udeležence naučiti temeljnih tehnik in veščin družinske mediacije
– udeležence naučiti voditi proces družinske mediacije
– udeležence usposobiti za samostojno mediiranje, t.j. reševanje konfliktov s pomočjo družinske mediacije v vsakovrstnih sporih v družini med različnimi udeleženci.

Ciljna skupina:

– strokovni delavci, zlasti tisti, ki se pri svojem delu srečujejo z družinami, starši in zakonci
– strokovni delavci na področju socialnega varstva, svetovanja, vzgoje in izobraževanja ter drugi, ki imajo namen izvajati družinsko mediacijo ali uporabljati posamezne tehnike pri svojem delu
– vodilni delavci, zlasti tisti, ki delujejo z družinami, starši in zakonci na področju socialnega varstva, svetovanja, vzgoje in izobraževanja ter drugi, ki imajo namen izvajati družinsko mediacijo ali uporabljati posamezne tehnike pri svojem delu.

Temeljni pristopi usposabljanja:

– 20% teoretičnega dela (študij na daljavo) / 40% izkustvenega dela / 40% praktičnega dela.

Pridobitev:

– udeleženci pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem 120 urnem usposabljanju za družinskega mediatorja
– naziv družinski mediator, ki ga Inštitut podeli skupaj z MEDIOS-om, združenjem mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)
usposabljanje se izvaja v skladu s standardi in po kriterijih Evropskega komiteja za družinsko mediacijo – European Forum Research and Training in Family Mediation (EFRTFM), v katerega je sprejet Inštitut kot zaenkrat edini slovenski predstavnik (http://www.europeanforum-familymediation.eu)

Kraj izvajanja:

Ljubljana: na sedežu Inštituta za mediacijo Concordia, Leskoškova cesta 6, Ljubljana.

Termini izvajanja:

    1.TERMIN

 • Četrtek, 23.11. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Petek, 24.11. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Sobota, 25.11. – od 9.00 do 18.00 ure

     2.TERMIN

 • Četrtek, 30.11. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Petek, 01.12. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Sobota, 02.12. – od 9.00 do 18.00 ure

     3.TERMIN

 • Četrtek, 14.12. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Petek, 15.12. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Sobota, 16.12. – od 9.00 do 18.00 ure

     4.TERMIN

 • Četrtek, 11.01. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Petek, 12.01. – od 16.00 do 20.30 ure
 • Sobota, 13.01. – od 9.00 do 18.00 ure
 1. SKUPINA  – VAJE
 • Ponedeljek, 22.01. – od 15.00 do 20.30 ure
 • Torek, 23.01. – od 15.00 do 20.30 ure

     2. SKUPINA  – VAJE

 • Sreda, 24.01. – od 15.00 do 20.30 ure
 • Četrtek, 25.01. – od 15.00 do 20.30 ure

 

Program

 

druz-med

 

Izvajalci:

– dr. Tanja Pia Metelko, NLP Master Coach, mediatorka in trenerka, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
– Mojca Vatovec, sistemska družinska terapevtka , mediatorka in trenerka
drugi gostujoči predavatelji.

 

Metode oz. načini dela:

interaktivna predavanja
diskusije in debate
študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse)
igre vlog
snemanje mediacij s kamero in analize (v manjših skupinah)
delavnice
delo v parih in v skupinah
igre skupinske dinamike
učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev
supervizijsko spremljanje.

 

Cena programa

 

Redna cena 120 urnega Usposabljanja za družinske mediatorje je 1.490,00 EUR.

– Posebna ponudba za aktualno skupino: 990,00 EUR.

Možnost plačila v več obrokih.
Prvi obrok je potrebno plačati ob potrjeni prijavi.

 

Dodatne informacije

 

Inštitut za mediacijo Concordia

Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si, S: www.concordia.si

 

tanja

Dr. Tanja Pia Metelko
NLP trener, NLP Master Coach, mediator

Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svoje dolgoletne izkušnje iz prakse vnesla tudi v raziskovalno področje dela s posamezniki in poslovnimi subjekti ter tako pridobila naziv doktorice znanosti.

Dvajset let že uspešno deluje na treh področjih osebnostnega in poslovnega vodenja, ki jih povezuje na inovativen in učinkovit način.

Njeno prvo področje dela je reševanje zastojev, konfliktov in sporov, tako med gospodarskimi subjekti in znotraj poslovnih sistemov, kot med fizičnimi osebami, pri čemer uporablja zlasti metodo mediacije, ki jo kombinira z med-arbom in drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov. Deluje v več mediacijskih centrih in institucijah, tako v Sloveniji, kot širše v Evropski Uniji. V ta segment spada tudi upravljanje in reševanje posledic mobinga oz. trpinčenja na delovnem mestu.

Razvoj osebnih in poslovnih potencialov je njeno drugo področje, kjer z osebnim in poslovnim coachingom nudi suport in pomaga ustvarjati načine spremenjenega delovanja, ki vodijo do uspešnih in učinkovitih strategij posameznikov in podjetij. Posebej uspešna je pri diagnosticiranju in analizi stanja v podjetjih, čemur sledi individualiziran program optimizacije delovnih procesov, učinkovitega delegiranja in vodenja, upravljanja časa in uspešne komunikacije. Pomoč pri ustvarjanju vizije, ciljev, načrtov in strategij, je njeno izrazito močno področje.

Tanja Pia Metelko uči in izobražuje kadre na področju pogajanj, da razvijejo strategije in tehnike odličnega pogajalca. Sodelovala je z več kot 150- imi podjetji in institucijami.

Več kot deset let izvaja iz omenjenih področij treninge, delavnice ter krajša in daljša usposabljanja, kjer udeležence nauči konkretnih tehnik, veščin in kompetenc. Treninge vodi v različnih evropskih državah v katerih je tudi zasnovala in implementirala več programov reševanja sporov in učinkovitega vodenja.

Nekatere reference:

AA Media lus d.o.o.
Gekos d.o.o.
LINEA MEDIA, podjetje za marketing d.o.o.
Mestna občina Ljubljana
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
Ministrstvo za pravosodje
Upravna akademija
Skupnost zdravstvenih zavodov Slovenije