Cenik storitev

 MEDIACIJE 

  LJUBLJANA      

Predmediacija (60 min)

    50,00 EUR

1 URA (60 min) mediacije za FIZIČNE OSEBE –
do 3 osebe

    80,00 EUR
 ●  1 URA (60 min) mediacije za FIZIČNE OSEBE – 
4 ali več oseb
    120,00 EUR
  priprava sporazuma za FIZIČNE OSEBE     130,00 EUR
1 URA (60 min) mediacije za PRAVNE OSEBE     120,00 EUR
  priprava sporazuma za PRAVNE OSEBE – za običajne zadeve   150,00 EUR
  priprava sporazuma za PRAVNE OSEBE – za posebej zahtevne zadeve se obračuna pribitek v skladu z dogovorom s stankami      
  KRANJ      
1 mediacijsko srečanje     100,00 EUR
  priprava sporazuma      100,00 EUR

 USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA 

    št. UR CENA S POPUSTOM V POSEBNIH PRIMERIH OSNOVNA CENA
Delavnica – PREDSTAVITEV OSNOV MEDIACIJE 4 ure BREZPLAČNO 80,00 EUR
OSNOVNO MEDIACIJSKO USPOSABLJANJE – Ljubljana 100 ur   1.290,00 EUR
  v primeru prijave in plačila akontacije v višini vsaj 300,00 eur do izbranega datuma
  990,00 EUR  
  v primeru prijave in plačila akontacije v višini vsaj 300,00 eur do izbranega datuma   1.050,00 EUR  
  po 15.3.2015 do zasedbe prostih mest   1.090,00 EUR  
Usposabljanje za DRUŽINSKEGA MEDIATORJA  120 ur   1.490,00 EUR
  v primeru prijave in plačila akontacije v višini vsaj 300,00 eur do izbranega datuma
  1.090,00 EUR  
  v primeru prijave in plačila akontacije v višini vsaj 300,00 eur do izbranega datuma   1.150,00 EUR  
  po 16.1.2015 do zasedbe prostih mest   1.250,00 EUR  
Usposabljanje za ŠOLSKEGA MEDIATORJA   150 ur 1.190,00 EUR 1.490,00 EUR
 ● 

Usposabljanje za ŠOLSKEGA MEDIATORJA

– do 10 udeležencev

– 10 udeležencev ali več

50 ur

 

490,00 EUR

390,00 EUR

690,00 EUR
Šola za starše – predavanje (povabljeni vsi starši) 2 uri 200,00 EUR 300,00 EUR
 ●  Šola za starše – delavnice (do 25 staršev) 4 ure 230,00 EUR 300,00 EUR
Šola za starše – delavnice (do 25 staršev) 8 ur 450,00 EUR 550,00 EUR
Usposabljanje za VRSTNIŠKE MEDIATORJE  40 ur 1.350,00 EUR 1.750,00 EUR
Mediacija za majhne otroke 1 ura / 45,00 EUR na delavnico
Šolska mediacija – usposabljanje za kolektive  8 ur 590,00 EUR 890,00 EUR
Šolska mediacija – usposabljanje za kolektive  16 ur 990,00 EUR 1.390,00 EUR
Usposabljanje za GOSPODARSKEGA MEDIATORJA  50 ur   890,00 EUR
  v primeru prijave in plačila akontacije v višini vsaj 200,00 eur do izbranega datuma
  490,00 EUR  
  do zasedbe prostih mest   590,00 EUR  
Usposabljanje za GOSPODARSKEGA IN DELOVNO PRAVNEGA MEDIATORJA 60 ur 650,00 EUR 990,00 EUR
Osnove pogajanj   8 ur 120,00 EUR 160,00 EUR
Pogajalske tehnike in veščine   16 ur 220,00 EUR 290,00 EUR
Pridobitev pogajalskih kompetenc   50 ur 590,00 EUR 890,00 EUR
Usposabljanje za TRENERJA iz mediacije  100 ur    
  individualno delo – 1 udeleženec   3.500,00 EUR 3.900,00 EUR
  2 do 4 udeleženci   2.500,00 EUR 2.900,00 EUR
  5 do 8 udeležencev   2.000,00 EUR 2.400,00 EUR

 

 KNJIGE 

  Družinska mediacija, Lisa Prakinson   25,00 EUR 39,90 EUR

 

 SUPERVIZIJA 

  V primeru 4 – 6 udeležencev na skupino je cena supervizije na osebo 50,00 EUR na srečanje/4 pedagoške ure.
  V primeru 7 – 10 udeležencev na skupino, je cena supervizije na osebo 40,00 EUR na srečanje/4 pedagoške ure.