V slovenskem jeziku

SPLOŠNO O MEDIACIJI

DRUŽINSKA MEDIACIJA

  • Končina Peternel, M. (1999). Reševanje družinskopravnih sporov s pomočjo mediacije. Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih in delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v RS – strategija razvoja pravnega sistema  RS do leta 2010,  68 – 74.
  • Končina Peternel, M. (2003). Pilotski projekt družinske mediacije – posredovanja. Pravna praksa – časopis za pravna vprašanja, 2/2003, 6 – 9.
  • Kraljič, S. (2005). Družinska mediacija: uspešno starševstvo kljub neuspešnemu partnerstvu. Socialno delo, 3/2005, 223 – 228.
  • Kukec, B. (2008). Doktorat iz družinske mediacije. Pravna praksa – časopis za pravna vprašanja, 9/2008, 20.
  • Toplak, S. (2008). Položaj otrok pri družinski mediaciji. Pravna praksa – časopis za pravna vprašanja, 16/17/2008, 29.
  • Vovk, I. (2002). Mediacija v družinskih zadevah: ARS na ljubljanskem okrožnem sodišču. Pravna praksa – časopis za pravna vprašanja, 21/2002, 38.

ŠOLSKA MEDIACIJA

GOSPODARSKA MEDIACIJA

DRUGO