DRUŽINSKA MEDIACIJA

Pričetek 14. 2. 2019

USPOSABLJANJE ZA DRUŽINSKEGA MEDIATORJA – 120 UR

Novost

Sprejet je bil nov Družinski zakonik, ki bo stopil v polno veljavo s 15.4.2019.

Čakali smo ga več let. Jaz osebno z veliko nestrpnostjo. Zakaj? Zato, ker v posebnem poglavju UREJA DRUŽINSKO MEDIACIJO.

Zakon predpisuje izvajanje družinske mediacije na Centrih za socialno delo, ki pa jo bodo primarno izvajali »zunanji« družinski mediatorji. Zakon določa, da »bodo mediacijo pred in po koncu sodnega postopka vodili mediatorji, ki so uvrščeni na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.«

V kratkem bo sprejet podzakonski akt, ki bo določil podrobnosti.

Jasno pa je, da je sedaj velika priložnost za tiste, ki bi se radi uvrstili na ta seznam (ko bo enkrat zapolnjen, je težje priti nanj). Sama imam vsekakor cilj priti na seznam. 

In verjamem, da marsikdo od vas prav tako.

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje: 120 ur

Število udeležencev: do 15

Pogoji za vključitev:

 • opravljeno Osnovno mediacijsko usposabljanje
 • že začeto, a še ne dokončano Osnovno mediacijsko usposabljanje.

Cilj:

 • udeležence naučiti temeljnih tehnik in veščin družinske mediacije
 • udeležence naučiti voditi proces družinske mediacije
 • udeležence usposobiti za samostojno mediiranje, t.j. reševanje konfliktov s pomočjo družinske mediacije v vsakovrstnih sporih v družini med različnimi udeleženci.

Ciljna skupina:

 • strokovni delavci, zlasti tisti, ki se pri svojem delu srečujejo z družinami, starši in zakonci
 • strokovni delavci na področju socialnega varstva, svetovanja, vzgoje in izobraževanja ter drugi, ki imajo namen izvajati družinsko mediacijo ali uporabljati posamezne tehnike pri svojem delu
 • vodilni delavci, zlasti tisti, ki delujejo z družinami, starši in zakonci na področju socialnega varstva, svetovanja, vzgoje in izobraževanja ter drugi, ki imajo namen izvajati družinsko mediacijo ali uporabljati posamezne tehnike pri svojem delu.

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20% teoretičnega dela (študij na daljavo) / 40% izkustvenega dela / 40% praktičnega dela.

Pridobitev:

 • udeleženci pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem 120 urnem usposabljanju za družinskega mediatorja
 • naziv družinski mediator, ki ga Inštitut podeli skupaj z MEDIOS-om, združenjem mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)
 • usposabljanje se izvaja v skladu s standardi in po kriterijih  Evropskega komiteja za družinsko mediacijo – European Forum Research and Training in Family Mediation (EFRTFM), v katerega je sprejet Inštitut kot zaenkrat edini slovenski predstavnik (https://www.europeanforum-familymediation.eu)

Kraj izvajanja:

 • Ljubljana: vrtec Mojca, enota Muca, Zoletova ulica 6, Ljubljana.

Termini izvajanja:

 1. Termini izvajanja: 
  1. MODUL

  Četrtek, 14. 2. 2019– od 16.00 do 20.30

  Petek, 15. 2. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Sobota, 16. 2. 2019 – od 9.00 do 19.00

  1. MODUL

  Četrtek, 21. 2. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Petek, 22. 2. 2019– od 16.00 do 20.30

  Sobota, 23. 2. 2019 – od 9.00 do 19.00

  1. MODUL

  Četrtek, 7. 3. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Petek, 8. 3. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Sobota, 9. 3. 2019 – od 9.00 do 19.00

  1. MODUL – skupina A

  Ponedeljek, 11. 3. 2019 – od 9.00 do 14.00

  Ponedeljek, 18. 3. 2019 – od 9.00 do 14.00

  1. MODUL – skupina B

  Ponedeljek, 11. 3. 2019 – od 15.30 do 20.30

  Ponedeljek, 18. 3. 2019 – od 15.30 do 20.30

  1. MODUL 

  Četrtek, 21. 3. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Petek, 22. 3. 2019 – od 16.00 do 20.30

  Sobota, 23. 3. 2019 – od 9.00 do 19.00

7. PISNI IZPIT: 28. 3. 2019 – 31. 3. 2019

 Program

  NASLOV MODULA VSEBINSKI SKLOP TRAJANJE
1. DRUŽINSKA MEDIACIJA – TEMELJNA IZHODIŠČA IN PRISTOPI Načela – elementi – vrednote DM 20 ur
Specifičnost družinske mediacije glede na sorodne postopke
Prednosti družinske mediacije – razlogi za odločitev
Modeli in pristopi k družinski mediaciji
Etične dileme
Ločitvena mediacija
Mediacija o finančnih in lastniških zadevah
Medgeneracijska mediacija
Mediacija med starši in mladostniki
2. PSIHOLOŠKI VIDIKI V DRUŽINSKI MEDIACIJI Partnerska zveza in njena dinamika 10 ur
Družina in njena dinamika
Razvoj otroka
Pomen čustev v družinski mediaciji
Nasilje in zlorabe v družini
3. PRAVNI VIDIKI V DRUŽINSKI MEDIACIJI Pravne posledice razveze zakonske zveze 10 ur
Skrbništvo nad mladoletnimi otroki
Dogovor glede stikov
Dogovor glede preživnine
Premoženjskopravna razmerja
4. POSEBNE TEHNIKE V DRUŽINSKI MEDIACIJI Mediacija, ki zadeva otroke 15 ur
Ločevanje starševskih in zakonskih razmerij
Zastavljanje vprašanj
Soočanje z mrtvimi točkami
Upravljanje neravnovesja moči v mediaciji
Komediacija
5. PROCES DRUŽINSKE MEDIACIJE Priprava na družinsko mediacijo 20 ur
Začetna faza
Faza raziskovanja
Iskanje rešitev
Zaključek mediacije
Faza po koncu mediacije
Predmediacijski postopek
Vloga drugih ekspertov v procesu DM

6.

in 7.

TRENINGI,

ŠTUDIJE PRIMEROV, SUPERVIZIJSKO SPREMLJANJE,

E – IZOBRAŽEVANJE

Treningi, analiza, vaje 45 ur
Študije primerov
Supervizijsko spremljanje
E-izobraževanje
Individualno delo in študij
Praksa: mediiranje in zapis mediacije
Ustni in pisni izpit
SKUPAJ : 120 ur


Izvajalci:

 • dr. Tanja Pia Metelko, NLP Master Coach, mediatorka in trenerka, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • drugi gostujoči predavatelji.

Metode oziroma načini dela

 1. interaktivna predavanja
 2. diskusije in debate
 3. študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse)
 4. igre vlog
 5. snemanje mediacij s kamero in analize (v manjših skupinah)
 6. delavnice
 7. delo v parih in v skupinah
 8. igre skupinske dinamike
 9. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev
 10. supervizijsko spremljanje.

Cena programa

Redna cena 120 urnega Usposabljanja za družinske mediatorje je 1.790,00 EUR + DDV.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 1.050,00 eur + DDV (za fizične osebe) in 1.190,00 eur + DDV (za pravne osebe).

Ob plačilu v enkratnem znesku: 1.030,00 eur + DDV (za fizične osebe).

Študentje (ki niso zaposleni) in brezposelni: 950,00 eur + DDV / na udeleženca.

Možnost plačila v več obrokih.

 

DARILO ŠT. 1: Vsi udeleženci, ki se boste prijavili na Usposabljanje za družinskega mediatorja, brezplačno prejmete KNJIGO svetovno uveljavljene družinske mediatorke in trenerke LISE PARKINSON: DRUŽINSKA MEDIACIJA (v vrednosti 39,90 eur).

 

DARILO ŠT. 2: Vsi, ki se boste prijavili in vplačali celotno kotizacijo ali prvi obrok do 18.1.2019,

boste GRATIS dobili vključitev v skupino za supervizijsko spremljanje, ki zajema dve srečanji (skupaj 8 šolskih ur). Na skupini bomo obdelovali mediacijske primere in utrjevali področja, ki bodo potrebovala suport.

Za dodatne informacije nas pokličite ali pišite:

Inštitut za mediacijo Concordia

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si,

S: www.concordia.si

PRIJAVA

 

 

ODDAJA PRIJAVE:

Z oddajo prijave preko spletnega obrazca ali elektronskega sporočila se šteje, da ste se prijavili na izbrano izobraževanje, usposabljanje ali dogodek.

 

ODJAVA:

Do 14 dni pred izvedbo izobraževanja, usposabljanja ali dogodka se lahko brez nastalih stroškov odjavite. Odjava se lahko izvede samo pisno, preko elektronskega sporočila. Drugih načinov odjave ne sprejemamo.

Če se odjavite od 8-14 dni pred začetkom, vam zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije.

Za odjavo 7 dni pred dogodkom ali manj, vam bomo zaračunali celotno kotizacijo.

Že vplačane kotizacije ne vračamo. Izjemoma se lahko dogovorimo, da lahko vplačano kotizacijo koristite za drugo izobraževanje, usposabljanje ali dogodek.