GOSPODARSKA MEDIACIJA-
UČINKOVITA POT DO VAŠEGA POSLOVNEGA SPORA


MEDIACIJA 
je eden od učinkovitih načinov reševanja sporov. Spori iz civilnopravnih, gospodarskih in drugih premoženjskopravnih razmerij predstavljajo poslovno tveganje za vsakega samostojnega podjetnika, gospodarsko družbo ali drugo pravno osebo. Dolgi sodni postopki, njihov nepredvidljiv izid, s katerim so stranke pogosto nezadovoljne, visoki stroški pravdanja, prekinjen odnos med subjekti, kažejo da sodišče ni optimalna izbira.

V poslovni praksi zato vse bolj prevladuje sporazumno reševanje sporov z mediacijo.

Gospodarska mediacija se izvaja med subjekti, ki na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost, kot so samostojni podjetniki, podjetja, gospodarska združenja ipd., ter znotraj posameznih subjektov. Spore in nasprotujoče si interese, ki nastanejo med omenjenimi subjekti, stranke največkrat rešujejo same s pomočjo pogajanj, ki pa niso vedno uspešni.

Upoštevati je smiselno , da so odnosi med strankami na področju gospodarstva navadno dolgotrajni in med seboj kompleksno povezani, zato lahko način reševanja sporov in končni rezultat močno vplivajo na njihove nadaljnje odnose, sodelovanje in ugled strank.

Zaradi česa je lahko mediacija dobra rešitev spora?

 • ohranja se dober poslovni odnos (stranki nista nasprotnika, ampak zaveznika v rešitvi)
 • stranki skušata najti in oblikovati rešitev, ki bo fer in dobra za obe
 • najverjetneje boste spor rešili v dveh tednih do dveh mesecih, t.j. hitro (1-3 srečanja)
 • ker je izbrana rešitev dobra za vse, jo boste tudi izpolnili
 • cenovno ugodna rešitev .

Gospodarstvo se nahaja v situaciji, ko je smiselno vlagati v razvoj in produkte ter minimalizirati izdatke, ki niso nujno potrebni.

Med slednje zagotovo štejemo stroške, ki so posledica nerazrešenih konfliktov. Eni nastajajo znotraj organizacije, med zaposlenimi in pomenijo slabe odnose ter posledično slabše počutje na delovnem mestu, kar znižuje produktivnost človeških virov. Drugi pomenijo konflikte, včasih tudi spore z zunanjimi sodelavci, strankami, podjetji.

Oboji so sestavni del človekovega delovanja in delovanja gospodarskih družb. Pomembno pa je, kako jih upravljamo. Mnoge lahko preprečimo, večino nastalih lahko rešimo na miren in konstruktiven način. Tudi z mediacijo. Na ta način se ohrani ali celo izboljša odnos, realiziramo cilj, ki smo si ga zastavili in izognemo se stroškom, ki bi ga prinesel spor, ki se širi.

Danes je uspešno podjetje tisto, ki ima mehanizme za preprečevanje konfliktov in konstruktivno razreševanje sporov.

MEDIACIJA V OBRTNI DEJAVNOSTI

 • So vam kot obrtnikom znane situacije, ko:
 • stranka ne plača, ker je želela »popolnoma drugačen izdelek«
 • stranka ne plača, ker »nima z vami nič« (t.j. nima nobene pogodbe)
 • stranka ne plača, ker »se nista dobro razumela« … ???

Kako rešujete tovrstne spore?

 • nekaj časa vztrajate pri plačilu, potem pa odnehate
 • znižate znesek, čeprav veste, da vam plačilo v celoti pripada
 • vložite izvršbo in si mislite, da stranka ne bo ugovarjala
 • vložite tožbo in upate, da bo rešena prej kot v petih letih… vam v prid … in ne z visokimi stroški odvetnikov???
 • Bi želeli spore rešiti:
 • hitro – v dveh tednih, mesecu, dveh
 • učinkovito – da bo stranka izpolnila dogovor
 • cenovno ugodno.

V prostorih Obrtno podjetniške zbornice Šiška, Pipanova pot 30, deluje Inštitut za mediacijo Concordia, kjer vam bodo IZKUŠENI MEDIATORJI POMAGALI PRI REŠITVI SPORA , ki ga imate.

Informacije:068 13 10 15, 040 604 406, info@concordia.si, ali osebno v pisarni.

Uradne ure: vsak dan med 9.00 in 15.00.

Mediator vas lahko obišče tudi na sedežu vašega podjetja ali na drugi želeni lokaciji.