MEDIACIJA V GOSPODARSKIH IN POTROŠNIŠKIH SPORIH

– 50 UR

Osnovni podatki o usposabljanju

Vodja usposabljanjadr. Tanja Pia Metelko

Trajanje: 50 ur

Število udeležencev: do 16

Pogoji za vključitev:

 • opravljeno Osnovno mediacijsko usposabljanje
 • že začeto, a še ne dokončano Osnovno mediacijsko usposabljanje

Cilj:

 • udeleženci spoznajo koncept, posebnosti in pravne podlage gospodarskih in potrošniških sporov
 • udeleženci osvojijo posebne tehnike in veščine, ki se uporabljajo v gospodarskih in potrošniških sporih
 • udeleženci osvojijo in znajo uporabljati zahtevnejše tehnike pogajanj
 • udeleženci se naučijo voditi pogajalski proces
 • udeleženci se usposobijo za pogajanja, kjer nastopajo kot stranke v pogajanjih

Ciljna skupina:

 • vodstveni delavci, direktorji, managerji, vodje, podjetniki, mojstri, sodni izvedenci in cenilci
 • strokovni delavci v gospodarstvu, ki se pri svojem delu srečujejo s pogajanji
 • strokovni delavci na področju potrošniških sporov, podjetniških storitev, obrti, trženja, komuniciranja, dela s človeškimi viri, ki pri svojem delu potrebujejo pogajalska znanja in veščine

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 10% teoretičnega dela (študij na daljavo) / 40% izkustvenega dela / 50% praktičnega dela

Pridobitev:

 • udeleženci pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem 50 urnem usposabljanju za mediatorja v gospodarskih in potrošniških sporih
 • naziv mediator v gospodarskih sporih, ki ga Inštitut podeli skupaj z MEDIOS-om, Združenjem mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanj pri MEDIOS-u).

Kraj izvajanja:

 • Ljubljana – Jarška cesta 10a, Ljubljana.

Termini izvajanja:

 • sreda, 9. 5. 2018: 16.00 – 20.30 ure
 • četrtek, 10. 5. 2018: 16.00 – 20.30 ure
 • petek, 11. 5. 2018: 16.00 – 20.30 ure 
 • sreda, 23. 5. 2018: 16.00 – 20.30 ure
 • petek, 25. 5. 2018: 16.00 – 20.30 ure
 • sobota, 26. 5. 2018: 09.00 – 19.00 ure

Izvajalci

 • Tanja Pia Metelko, mediatorka v vseh vrstah sporov, trener za mediacijo, NLP trener, NLP Master Coach
 • gostujoči predavatelji.

Program

 

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

TRAJANJE

1.

MEDIACIJA  V GOSPODARSKIH SPORIH

Koncept gospodarske mediacije

10 ur

Posebnosti mediacije v gospodarskih sporih

Mediacija med dvema ali več gospodarskimi subjekti

Zakonodajni akti

Vloga mediatorja v podjetju

 

2.

POGAJANJA V MEDIACIJI

– VODENJE POGAJANJ V MEDIACIJI

Pogajanja z vidika nevro znanosti

10 ur

Pogajalski proces od A do Ž

Mehek in trd način pogajanj

Kako voditi pogajanja k trajni rešitvi konflikta

Najpogostejše napake v pogajanjih

Zastoji v pogajanjih in kako jih preseči

Kdaj je čas za zaključek pogajanj

Zapis sporazuma

Realizacija izpogajanega dogovora

 

3.

MEDIACIJA V POTROŠNIŠKIH IN PODJETNIŠKIH SPORIH

Koncept mediacije v potrošniških in podjetniških sporih

10 ur

Individualni spori

Primeri iz prakse

Posebnosti v potrošniških sporih

 

 

Zakonodajni akti

 

Področni akti in pravilniki

Reševanje potrošniških sporov z mediacijo

 

4.

TRENINGI,

ŠTUDIJE PRIMEROV

IN SUPERVIZIJSKO SPREMLJANJE

 

Treningi in vaje v skupini

20 ur

Študije primerov

Snemanje s kamero in analiza

Supervizijsko spremljanje

Izpit


Metode oziroma način dela

  1. predavanje, diskusija in debata
  2. prikaz tehnik in vaja tehnik
  3. študije primerov iz prakse
  4. igre vlog
  5. delavnice
  6. delo v parih in v skupinah
  7. igre skupinske dinamike
  8. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev
  9. supervizijsko spremljanje.

Cena programa

Redna cena 50 urnega usposabljanja  je 990,00 eur na osebo.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 590,00 eur/ udeleženca.

študenti in brezposelni: 490,00 eur/ udeleženca.

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si,

S: www.concordia.si

Prijavite se lahko na enega izmed zgornjih kontaktov.

PRIJAVA