GOSPODARSKA MEDIACIJA S POGAJANJI

– 50 UR

Osnovni podatki o usposabljanju

Vodja usposabljanjadr. Tanja Pia Metelko

Trajanje: 50 ur

Število udeležencev: do 16

Pogoji za vključitev:

 • opravljeno Osnovno mediacijsko usposabljanje
 • že začeto, a še ne dokončano Osnovno mediacijsko usposabljanje

Cilj:

 • udeleženci spoznajo koncept, posebnosti in pravne podlage gospodarskih sporov
 • udeleženci osvojijo posebne tehnike in veščine, ki se uporabljajo v gospodarskih sporih
 • udeleženci osvojijo in znajo uporabljati zahtevnejše tehnike pogajanj (v program Gospodarska mediacija s pogajanji je vključen celoten modul Postanite mojster pogajanj)
 • udeleženci se naučijo voditi pogajalski proces
 • udeleženci se usposobijo za pogajanja, kjer nastopajo kot stranke v pogajanjih

Ciljna skupina:

 • vodstveni delavci, direktorji, managerji, vodje, podjetniki, mojstri, sodni izvedenci in cenilci
 • strokovni delavci v gospodarstvu, ki se pri svojem delu srečujejo s pogajanji
 • strokovni delavci na področju potrošniških sporov, podjetniških storitev, obrti, trženja, komuniciranja, dela s človeškimi viri, ki pri svojem delu potrebujejo pogajalska znanja in veščine

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 10% teoretičnega dela (študij na daljavo) / 40% izkustvenega dela / 50% praktičnega dela

Pridobitev:

 • udeleženci pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem 50 urnem usposabljanju za mediatorja na področju gospodarske mediacije in pogajanj
 • naziv mediator v gospodarskih sporih, ki ga Inštitut podeli skupaj z MEDIOS-om, Združenjem mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanj pri MEDIOS-u).

Kraj izvajanja:

 • Ljubljana.

Termini izvajanja:

Četrtek, 21.11.2019:  16.00 – 20.30

Petek, 22.11.2019: 16.00 – 20.30

Sobota, 23.11.2019: 9.00 – 18.00

 

Petek, 29.11.2019: 16.00 – 20.30

Sobota, 30.11.2019: 9.00 – 15.00

Izvajalci:

 • Tanja Pia Metelko, mediatorka v vseh vrstah sporov, trener za mediacijo, NLP trener, NLP Master Coach
 • gostujoči predavatelji.

Program

  NASLOV MODULA VSEBINSKI SKLOP TRAJANJE
1. MEDIACIJA  V GOSPODARSKIH SPORIH Koncept gospodarske mediacije 10 ur
Posebnosti mediacije v gospodarskih sporih
Mediacija med dvema ali več gospodarskimi subjekti
Zakonodajni akti
Vloga mediatorja v podjetju
2.

POGAJANJA V MEDIACIJI

– VODENJE POGAJANJ V MEDIACIJI

Pogajanja z vidika nevro znanosti 10 ur
Pogajalski proces od A do Ž
Mehek in trd način pogajanj
Kako voditi pogajanja k trajni rešitvi konflikta
Najpogostejše napake v pogajanjih
Zastoji v pogajanjih in kako jih preseči
Kdaj je čas za zaključek pogajanj
Zapis sporazuma
Realizacija izpogajanega dogovora
3. MEDIACIJA V POTROŠNIŠKIH IN PODJETNIŠKIH SPORIH Koncept mediacije v potrošniških in podjetniških sporih 10 ur
Individualni spori
Primeri iz prakse
Posebnosti v potrošniških sporih
    Zakonodajni akti  
Področni akti in pravilniki
Reševanje potrošniških sporov z mediacijo
4.

TRENINGI,

ŠTUDIJE PRIMEROV

IN SUPERVIZIJSKO SPREMLJANJE

 

Treningi in vaje v skupini 20 ur
Študije primerov
Snemanje s kamero in analiza
Supervizijsko spremljanje
Izpit

Metode oz. načini dela:

  1. predavanje, diskusija in debata
  2. prikaz tehnik in vaja tehnik
  3. študije primerov iz prakse
  4. igre vlog
  5. delavnice
  6. delo v parih in v skupinah
  7. igre skupinske dinamike
  8. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev
  9. supervizijsko spremljanje.

Cena  programa

Redna cena 50 urnega usposabljanja Gospodarska mediacija s pogajanji  je 1.190,00 eur + ddv/osebo.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 690,00 eur + ddv/osebo.

Možnost plačila v 2 obrokih.

Za plačila do 15.9.2019 velja poseben popust, cena je 580,00 eur + DDV/osebo.

 

 

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si,

S: www.concordia.si

Prijavite se lahko na enega izmed zgornjih kontaktov.

PRIJAVA