Inštitut za mediacijo Concordia – za novo kuluturo odnosov, kar je za naš Inštitut in njegovo delovanje drugo ime za mediacijo, vedno bolj postajala resničnost – v življenju posameznikov in v širši slovenski družbeni stvarnosti.

INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA je zavod za reševanje sporov, svetovanje, izobraževanje in raziskovanje. Ustanovljen je bil leta 2003.

Programi inštituta so namenjeni strokovnim delavcem s področja vzgoje, izobraževanja in sociale, mladostnikom, staršem, prostovoljcem in drugi zainteresirani javnosti. S svojim delovanjem, posebno z razvojem mediacije, mirnim reševanjem konfliktov, širjenjem kulture nenasilnega komuniciranja in vzgojno izobraževalnimi programi, vnašamo v medosebne odnose novo kakovost. Odnosi so vozliščna točka človekovega obstoja. Z negovanjem ter ohranjanjem odprtih in poštenih medosebnih odnosov prispevamo k razvoju bolj demokratične, odprte in razumevajoče družbe.

Inštitut za mediacijo Concordia je polnopravni član Evropskega foruma za usposabljanje in raziskovanje družinske mediacije (The European Forum Training and Research in Family Mediation) ter nacionalni predstavnik za Slovenijo mednarodnega združenja za mediacijo World Mediation Forum.

Ime: Inštitut za mediacijo Concordia
Naslov: Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)68 13 10 15 in +386 (0)40 604 406
E-naslov: info@concordia.si
Spletna stran: https://www.concordia.si
Delovni čas pisarne: pon. – pet. od 8 – 16.h
Direktor: dr. Tanja Pia Metelko
ID: 94019096
Matična številka: 1808613
Poslovni račun: 02031-0253596610 (pri NLB, d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana)
Pravnoorganizacijska oblika: zavod
Leto ustanovitve: 2003

Bančni podatki za mednarodne transakcije:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., TRG REPUBLIKE 2, 1520 LJUBLJANA
IBAN: SI56020310253596610
BIC/SWIFT koda LJBASI2X