NLP PRAKTIK

– mednarodno certificiran program

 

_dsc6434_dxo_pp

 

Nevro-lingvistično programiranje je izredno učinkovit sistem komunikacijskih orodij in tehnik o osebni odličnosti, ki so uporabne za povečanje vaše učinkovitosti tako v poslovnem svetu kot v osebnem življenju.

Z orodji NLP lahko:

 • organizacijske in komunikacijske veščine dvignete na nivo odličnosti,
 • prepoznate in aktivirate svoj notranji potencial,
 • vzpostavljate in vzdržujete kakovostne medčloveške odnose,
 • osvojite sposobnost hitrega učenja novih veščin,
 • prepoznate potrebe in želje sogovornika,
 • gradite sebe in pridobite tehnike za ustvarjanje želene realnosti.

 

Razlaga pojma NLP:

NEVRO

Naš nevrološki proces – način, s katerim uporabljamo naših 5 čutnih zaznav, s katerimi dojemamo svet okoli sebe

LINGVISTIČNO

Naše besede – način uporabe jezika in besed ter kako to  vpliva na nas in našo okolico

PROGRAMIRANJE

Naše vedenje – način, s katerim organiziramo naše ideje in dejanja, ki proizvajajao želene ali neželene rezultate.

Izkusite bogastvo in moč tehnik, metod in strategij, ki jih ima NLP in spremenite svoje življenje tako, da ga boste živeli izpolnjeno, srečno in uspešno.

 

NLP PRAKTIK – USPOSABLJANJE

Certificiran NLP program s pridobljenim certifikatom, ki velja v več kot 160 državah sveta.

 

NLP Praktik je 130-urni intenzivni in učinkovit trening s področja komunikacijskih veščin  za razvoj in povečevanje poslovne in osebne učinkovitosti posameznikov.

 

Cilj treninga je prenos znanj, veščin in tehnik, na način, da jih udeleženci čim prej osvojijo in začnejo uporabljati v svojem vsakodnevnem življenju.

 

Na NLP Praktiku se naučite in osvojite:

– pridobiti komunikacijske spretnosti (vzpostavljanje dobrega stika, vodenje ciljne komunikacije, preseganje neželene komunikacije, podajanje povratnih informacij, na pravilen način, učinkovito in prepričljivo komunicirati in znati predstaviti svoje ideje drugim);

– postavljati cilje na način, da jih uspešnejše dosegamo;

– kako lahko upravljamo z našimi čustvenimi stanji, tako da smo lahko, na primer, samozavestni, odločni, sproščeni v odločilnih trenutkih;

– kako motivirati sebe in druge;

– sposobnost razreševati notranje in zunanje konflikte;

– veščine javnega nastopanja in predstavljanja.

 

Za vedno boste znali:

 • Kreirati vizijo,
 • Postavljati in dosegati cilje,
 • Omejujoča prepričanja spreminjati v podporna,
 • Postaviti sistem: na področju osebnega in poslovnega življenja,
 • Naredi strukturo,
 • Učiti se od ljudi, ki so uspeli,
 • Doseči na pogajanjih to, kar želite,
 • Strukturirati in upravljati čas,
 • Izbrati optimalno vedenje,
 • Vplivati na okolico,
 • Motivirati sebe in druge,
 • Prepoznavati, kaj je drugim pomembno (ali vrednote drugih),
 • Sprejemati pravilne odločitve,
 • Voditi druge,
 • Uspešno komunicirati,
 • Svoje ideje pripeljati do uresničitve.

 

Vsebina NLP Praktika                                                                                                    .

1. modul (Temeljne veščine inpredpostavke NLP, NLP komunikacijski model)

 • Temeljne predpostavke NLP.
 • Temeljne veščine NLP.
 • Temeljni principi NLP (4 stebri NLP).
 • NLP komunikacijski model (zaznavni filtri in funkcija jezika na globinski ter površinski ravni).
 • Temeljni okviri NLP
 • Testiranje zaznavnih tipov.
 • Branje neverbalne komunikacije
 • Razvijanje čutne ostrine.
 • Strateška komunikacija in PRLL strategija.
 • Zavedni in nezavedni um z delovanjem možganov.
 • Zaznavni položaji.
 • Meta ogledalo – tehnika zaznavnih položajev za izboljšanje odnosov.
 • Reševanje problemov s pomočjo disociacije in usmerjenostjo v rešitve.
 • Postavljanje in doseganje ciljev.
 • Problemski in ciljni okvir.
 • 5 načel za uspeh.
 • Uvod v sidranje in delo s časovno črto.
 • Ustvarjalec novega vedenja: tehnika za reševanje problemov in izboljšanje vedenja ali pridobivanje novega/želenega vedenja.
 • Uporaba NLP na različnih področjih.

 

 1. modul (veščine upravljanja lastnih miselnih in čustvenih procesov ter uporaba jezika za doseganje sprememb)
 • Nevrologične ravni osebnosti po Diltsu – piramida
 • Sidranje
 • 4 ključi za uspešno sidranje
 • 4 koraki za uspešno sidranje
 • Sidranje osebnega vira moči
 • Moč jezikovnih vzorcev
 • Jezikovne predpostavke
 • Hierarhija idej
 • Vprašanja za členjenje
 • Meta model jezika

 

 1. modul (odkrivanje profila osebnosti, razumevanje delovanja naših možganov in miselnih procesov ter tehnike spreminjanja)
 • tipologija osebnosti
 • B.T.I.O (indikator osebnosti po Myers Briggs in njegova uporaba)
 • Kako oblikujemo učinkovito povratno sporočilo
 • Podmodalnosti
 • Kontrastna analiza in delo s podmodalnostmi
 • Sprememba omejujočih prepričanj s podmodalnostmi
 • SWISH tehnika
 • Strategije
 • O.T.E. model

 

 1. modul (oblikovanje osebnosti in tehnike spreminjanja)
 • Prepričanja
 • Vrste prepričanj
 • Moč omejujočih in spodbujajočih prepričanj
 • Priganjalci vedenja
 • Spreminjanje omejujočih prepričanj
 • Preokvirjanje in vrste preokvirjanj
 • Satir tehnika za spremembo/rahljanje omejujočih prepričanj
 • Preokvirjanje v 6 korakih
 • Deli osebnosti
 • Pogajalski model

 

 1. modul (doseganje globljih sprememb in oblikovanje osebne vizije)
 • Moč metafore
 • Uporaba in oblikovanje metafor
 • Vrednote
 • Hierarhija vrednot
 • Povezava ciljev in vrednot
 • Vedenjski tipi na podlagi vrednot
 • Notranja stanja in vrste notranjih stanj
 • Disney strategija
 • Miltonov model jezika
 • Uvod v hipnozo in delo v transu
 • Časovna črta (Time Line) in njena uporaba za doseganje sprememb

 

 1. modul (področje uporabe znanja iz NLP)
 • Prenos NLP veščin v vsakdanje življenje
 • Uporaba NLP v zasebnem življenju
 • Uporaba NLP v poslovnem svetu
 • Uporaba NLP pri mojem delu
 • Priprava na izpit in izpit

Potek in izvedba usposabljanja za NLP Praktika                                      .                                     

Trening je izredno praktično naravnan.

Vse tehnike so predstavljene in pokazane s strani trenerja.

Za tem jih udeleženci praktično zvadijo. V praksi nastopajo kot izvajalci tehnike in kot klienti, torej v obeh vlogah, kar omogoča treniranje tehnike in delo na sebi.

 

Trenerji – izvajalci treninga

Trening izvajajo certificirani INLPTA NLP trenerji s sodelavci – strokovnjaki na posameznih področjih.

Dr. Tanja Pia Metelko, INLPTA NLP trener, INLPTA NLP Master Coach, mediator

Luka Škrjanc, INLPTA NLP trener, INLPTA NLP Master Coach

Nena Veber, INLPTA NLP trener, INLPTA NLP Master Coach

 

Termini izvajanja  – Cena in plačilni pogoji

Poglejte pod rubriko “Aktualno”

 

Prijava in informacije

Za kakršnekoli informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko:

T: 068 13 10 15 (pisarna),

T: 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si

W: www.concordia.si