V slovenskem jeziku

 • Baruch Bush, A. R. in Folger, P. J. (2010). Obljuba mediacije. Odzivanje na konflikt z opolnomočenjem in priznavanjem. Ljubljana: Zavod Rakmo.
 • Baruch Bush, A. R. in Folger, P. J. (2011). Obljuba mediacije. Transformativni pristop k obvladovanju konfliktov. Ljubljana: Zavod Rakmo.
 • Betetto, N. in drugi. (2011). Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji. Ljubljana: Društvo mediatorjev Slovenije.
 • Korenjak Kramar, K. in Korenjak, M. (2008). Družinska mediacija: od spora do rešitve. Maribor: Kreus.
 • Lisec Metelko, T. (2005). Šolska mediacija: izobraževanje strokovnih sodelavcev za uporabo mediacije v vzgojnem in izobraževalnem procesu. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 • Lisec, M. in Lisec Metelko, T. (2006). Mediacija med starši in mladostniki: šola za starše. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 • Lisec, M. in Lisec Metelko, T. (2006). Uvajalni seminar v šolsko mediacijo. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 • Milanovič, I. (2008). Mediacija ali kako po mirni poti reševati delovno pravne spore v dejavnosti bančništva Slovenije. Ljubljana: Sindikat bančništva Slovenije.
 • Parkinson, L. (2011). Družinska mediacija. Ljubljana: Inštitut za mediacijo Concordia.
 • Prgić, J. (2011). Mediacija za otroke: konstruktivno reševanje konfliktov za otroke od 4. do 9. leta. Ljubljana: Svetovalno-izobraževalni center MI.
 • Prgić, J., Melanšek, M. in Poštrak, M. (2010). Šolska in vrstniška mediacija: vse, kar morate vedeti o mediaciji v šoli. Ljubljana: Svetovalno-izobraževalni center MI.
 • Prgić, J. (2009). Priročnik za učitelje in ostale šolske delavce: konstruktivno obvladovanje konfliktov. Ljubljana: Svetovalno-izobraževalni center MI.
 • Šetinc Tekavc, M. (2002). Mediacija: sporazumno reševanje sporov v teoriji in praksi. Tržič: Učila International.
 • Društvo mediatorjev Slovenije in strokovnjaki iz področja mediacije. (2008). Predlog bele knjige o mediaciji. Ljubljana: Društvo mediatorjev Slovenije.
 • Smernice_za_učinkovito_mediacijo. (2014)._Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.