MNENJA UDELEŽENIH V MEDIACIJI

UDELEŽENCI OSNOVNEGA MEDIACIJSKEGA USPOSABLJANJA – 100 ur

 • »Usposabljanje je več kot aktualno – menim, da gre za prepotreben (miren) pristop k reševanju sporov in da je aktualen tudi v smislu učenja ljudi za reševanje ne samo aktualnega problema, zaradi katerega so se odločili za mediacijo, ampak tudi za učenje k pristopanju k problemom v vsakdanjem življenju.
 • »Usposabljanje je bilo po vsebini zelo zanimivo, izčrpno, poudarki na pravih mestih. Znanje in veščine, ki sem jih pridobila tekom usposabljanja so uporabna, so dragocena in imajo potencial…«
 • »Kvaliteta je na nivoju v vsakršnem pogledu. Od predavateljice, vsebine, izpita, prostora, v katerem so potekala predavanja. Tanja je oseba bogatih mediacijskih izkušenj in ima izrazit pedagoški čut.«
 • »Dopolnila in izpopolnila sem znanje, glede mediacije in mediiranja, ki sem ga že predhodno imela. Pridobila sem veščine, ki jih vsak mediator pri mediiranju potrebuje, ki pa mi prav tako zelo prav pridejo tudi v vsakdanjem življenju. Sem tudi malce spremenila videnje mediiranja, ki ni lahko delo, pa vendar se s pravim pristopom vsega da naučiti.«
 • »Globoko in iskreno se vam zahvaljujem, da ste mi omogočili nepreceljivo izkušnjo mediacijskega usposabljanja. Pokazali ste mi paleto novih pristopov h komunikaciji z ljudmi v vsakdanjem življenju, možnosti elegantnih rešitev konfliktov in sporov ter me napeljali k aktivnemu razmišljanju o tem, da je vloga mediatorke ena od poklicnih poti, ki bi mi v popolnosti ustrezala.« 

UDELEŽENCI USPOSABLJANJA ZA DRUŽINSKEGA MEDIATORJA – 120 ur

 • https://www.youtube.com/watch?v=zpmXW09ce4E
 • https://www.youtube.com/watch?v=QHfx1cLb2dk
 • »Usposabljanje je bilo zelo aktualno, sledilo je tudi trenutnim aktualnim družbenim dogodkom, povezovanje prakse in teorije. Zagotovljena je bila strokovnost in teme predstavljene na razumljiv način.«

 • »Mediacija je disciplina v vzponu in poučevale so nas strokovnjakinje, ki so v stiku z najsodobnejšimi tokovi.«

 • »Usposabljanje je bilo nazorno, s primeri iz prakse ter izkustvenimi delavnicami podkrepljeno tako, da smo se veliko naučili.

 • »Znanja in veščine so vsekakor zelo uporabna, predvsem za tiste, ki bodo imeli priložnost izvajati družinsko mediacijo, sicer pa za vse, ki delajo z ljudmi in/ali s človeškimi odnosi, kakšna veščina pa nedvomno koristi tudi v privatnem življenju.«

UDELEŽENCI USPOSABJANJA ZA ŠOLSKEGA MEDIATORJA – 40 ur

 • »Tanja Pia Metelko je odlična predavateljica; poleg bogatih praktičnih izkušenj s področja mediacije, jo odlikuje  tudi  to, da zna s pravo mero povezovati teoretična izhodišča s prakso in jih na ustrezen način prenesti na slušatelje. Kljub temu, da so bila usposabljanja v popoldanskem času tudi časovno obsežna in naporna, je »znala«  poslušalce motivirati do konca.«
 • »Kvaliteta se kaže tudi v tem, da nam ure izobraževanja kar prehitro minejo.«
 • »Vse pohvale Inštitutu Concordia, tako za dobro strokovno in organizacijsko izvedena predavanja in usposabljanja, prav tako pa tudi za dobre mediatorje, ki delujejo in širijo spoznanja v o »novi kulturi odnosov« v okviru Inštituta Concordia.«
 • »Zelo zadovoljna… Nimam pripomb… Prijetno in koristno druženje… Seveda v veliki meri zaradi predavateljice;)«
 • »Izjemna strokovnjakinja na področju reševanja konfliktov, zelo bogate izkušenje, navdušuje me njena pozitivna energija in sposobnost povezati skupino. Veselim se  nadaljnjega usposabljanja.«
 • »Usposabljanje je bilo strokovno, nazorno, primeri uporabni za praktično delo.«
 • »Razlaga jasna, zanimiva, predvsem cenim povezovanje teorije s prakso (iz lastnih izkušenj), Tanja Pia Metelko je ustvarjala prijeten in varen prostor.«
 • »Znanja s področja mediacije so vedno aktualna, pri delu z ljudmi tudi nujna, znanje s tega področja pa je tudi širše uporabno, torej je tudi uporabna vrednost znanj iz mediacije uporabna na narazličnih področjih.«
 • »Usposabljanje je zelo aktualno, saj se v naši pedagoški praksi dnevno srečujemo s konflikti na vseh rerelacijah. Znanja obvladovanja konfliktov so zato nujna.«

UDELEŽENCI USPOSABLJANJA »MEDIACIJA ZA ŠOLE IN VRTCE« IZ VRTCA NAJDIHOJCA – 16ur

 • »Usposabljanje mi je prineslo poglobljen pogled v moje komuniciranje.  Znanje in veščine so zelo uporabne. Izvajalka zelo dobro pozna predstavljeno temo. Ustvarila je sproščeno, delovno klimo. Izredno zanimivi so bili primeri iz vsakdanjega življenja, ki jih je predstavila. Usposabljanje na dano temo mi je zelo pomembno. Priporočila bi jo tudi drugim strokovnim delavcem vrtca. Še naprej nadaljujte z dobrim in kvalitetnim delom.«
 • »Usposabljanje je bilo zanimivo, kvalitetno, uporabno, še kakšen dan bi lahko imeli. Bilo je zelo pijetno, zanimivo, čas je minil kot bi mignil.«
 • »Vsebina je zelo aktualna, saj se s konflikti srečujemo vsakodnevno. Na usposabljanju so se mi posebej zdele uporabne in koristne vse metode kako reagirati na konflikt. Izvajalka je ustvarila prijetno vzdušje med nami, odgovorila na vsako vprašanje in bila pripravljena poslušati. Hvala za vsa nova znanja.«
 • »Všeč mi je bilo, ker je bilo veliko učenja preko primerov, ki so mi blizu. Usposabljanje je bilo kvalitetno izpeljano. Poskrbljeno je bilo, da smo bile vseskozi aktivne. To usposabljanje mi je dalo veliko več kot ponavadi kakšni seminarji.«
 • »Všeč mi je bila izčrpnost, jedrnatost, veščost podajanja. Dobili smo uporabne prakse v času, ko so ljudje vse bolj »nekritični do sebe« in samo postavljajo zahteve. Najbolj všeč mi je bila retorična spretnost voditeljice. Poleg vesbinske odličnosti. Meni se je zdelo super, sodelovala bi še dlje.«