OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE – 64 UR

Pričetek 26.3.2020

 

Program je skladen s standardi izvajanja mediacij na sodiščih – v programih sodišču pridružene mediacije in na Centrih za socialno delo

DARILO: Vsak udeleženec prejme KNJIGO Mediacijske tehnike in veščine 1-50: Priročnik za učinkovito preprečevanje in reševanje konfliktov ter osebno rast v komuniciranju, 432 strani, v vrednosti 96,00 eur.

 

Osnovni podatki o usposabljanju

Vodja usposabljanja:  dr. Tanja Pia Metelko

Trajanje: 64 pedagoških ur

Cilj:

 • spoznati širši teoretični okvir mediacije
 • osvojiti tehnike in proces mediacije
 • usposobiti se za uporabo mediacije kot orodja pri svojem poklicnem delu
 • usposobiti se za upravljanje konfliktov in sporov s pomočjo mediacije

Pridobitev:

 • Potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju za mediatorja v trajanju 64 ur
 • Možnost nadaljevanja izobraževanja +36 ur s pridobitvijo naziva »mediator«, ki ga podelita Združenje mediacijskih organizacij MEDIOS in Inštitut za mediacijo Concordia

Kraj izvajanja:  Ljubljana.

 

Izvajalci:  glavna izvajalka: Dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka in trenerka, NLP Master Coach, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia posamezni del modulov: gostujoči predavatelji.

 

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20 % teoretičnega dela (v obliki študija na daljavo) / 40 % izkustvenega dela / 40 % praktičnega dela
 • pri treningu delajo udeleženci v majhnih skupinah

Teoretični del se izvaja v obliki študija na daljavo.

Program

 

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

TRAJANJE

1.

TEMELJNO

O MEDIACIJI

Vrste ARS in uvodno o mediaciji

10 ur

Pravne podlage ARS v RS in EU

 

Razlika med sodnim reševanjem sporov in ARS

Načela mediacijskega postopka

 

Vrste mediacije – modeli in pristopi

 

Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:

gospodarski in potrošniški spori, družinski spori,

delovni spori, odškodninski in zavarovalniški spori

Organizacija mediacije na sodišču in v mediacijskem centru

Etične dileme

 

2.

KONFLIKT – KOMUNIKACIJA –  ČUSTVA

Konflikt

10 ur

Nevrološka razlaga konflikta

Konflikt in način reševanja v mediaciji

Čustva in pomen čustev v mediaciji

 

Razvoj osebnosti

 

Kako se soočamo s strankami, ki imajo močna ali negativna čustva

 

3.

TEHNIKE IN VEŠČINE, KI JIH UPORABLJA MEDIATOR

Temeljne tehnike:

Aktivno/zavestno poslušanje, Povzemanje

Okrepitev pravil, JAZ sporočila

Iskanje pomembnih informacij, Preokvirjanje

Normaliziranje

Približevanje stališč – vzpostavljanje vzajemnosti

Fokusiranje na prihodnost, Ravnovesje moči

Ločena srečanja, Delitev na manjše dele

Uporaba splošno veljavnih meril, Možganska nevihta, Metakomunikacija

Ločitev stališč od interesov, Lupljenje čebule

Testiranje realnosti

15 ur

Pogajanja

Tehnike postavljanja vprašanj

 

Tehnike nevro lingvističnega programiranja (NLP)

 

Mediacija v težkih sporih

 

4.

PROCES MEDIACIJE

Mediacijski krog

15 ur

Faze mediacije

Začetna faza (pogodba o mediaciji, uvodni nagovor mediatorja in strank)

Raziskovanje

Razreševanje in pogajanja v mediaciji

Zaključek mediacije in sprejetje dogovora

 

 

 

Zaključek neuspešne mediacije

 

Zbiranje in vrednotenje podatkov in interesov

 

5.

TRENINGI IN ŠTUDIJE PRIMEROV 

 

Treningi in analize (manjše skupine)

14 ur

 

(TER  ZAKLJUČNI

Vaje

 

 

PREIZKUS)

Igre vlog

 

 

 

Pisni izpit (e učilnica)

 

 

 

Ustni izpit – igre vlog

 

 

 

Zaključek

 

 

 

SKUPAJ:

64 ur

 

Termini izvajanja v letu 2020:

 •  Četrtek, 26.3.2020: od 16.00 do 20.30
 • Petek, 27.3.2020: od 16.00 do 20.30
 • Sobota, 28.3.2020: od 9.00 do 18.00
 • Četrtek, 2.4.2020: od 16.00 do 20.30
 • Petek, 3.4.2020: od 16.00 do 20.30
 • Četrtek, 16.4.2020: od 16.00 do 20.30
Metode oziroma načini dela
 1. interaktivna predavanja
 2. diskusije in debate
 3. študije primerov iz prakse
 4. igre vlog
 5. delavnice
 6. delo v parih in v skupinah
 7. igre skupinske dinamike
 8. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev

 

Cena programa

Redna cena 64  urnega Osnovnega mediacijskega usposabljanja je 990,00 EUR/udeleženca.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 690,00 EUR/udeleženca.

Cena za študente (ki niso zaposleni) in brezposelne osebe: 490,00 eur + DDV.

 

10% popust: za plačilo celotne kotizacije do 5.3.2020

5% popust: za plačilo celotne kotizacije do 15.3.2020

Možnost plačila v treh obrokih. Prvi obrok je potrebno plačati ob potrjeni prijavi.

 

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si, S: www.concordia.si

 

 

TANJA PIA METELKO, univ.dipl.prav.

NLP Master Coach, mediatorka in trenerka,

odgovorna za usposabljanja in voditeljica treninga

040 604 406, tanjapia.metelko@concordia.si

 

Tanja Pia Metelko se je izobraževala na daljših usposabljanjih pri naslednjih vrhunskih tujih strokovnjakih na področju mediacije, pogajanj in psihoterapevtskih usmeritev: 

William Ury, Kenneth Cloke, Lisa Parkinson, Berth Feustel, Lynn Cole, Jette Simon, Jay Folberg, Susan Yates, Gerda Mehta, Annette Mouttet, Marian Liebman

 

 • je univerzitetna diplomirana pravnica in doktorica znanosti (doktorirala je na Univerzi v Ljubljani, Socialna pedagogika, disertacija nosi naslov ”Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini)
 • je direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • je prva predsednica Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – Medios
 • je članica Sveta za alternativno reševanje sodnih sporov pri Ministrstvu za pravosodje
 • je predavateljica na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani
 • izvedla je preko 4000 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije v Sloveniji in v tujini s področja:
  • osnovno mediacijsko usposabljanje
  • nadaljevalna usposabljanja: družinska, šolska, gospodarska, delovna   mediacija
  • pogajanja
  • mediacija med žrtvami in storilci kaznivih dejanj
 • mediira na Inštitutu za mediacijo Concordia ter v postopkih sodišču pridružene mediacije
 • mediacije izvaja na področju družinskih sporov, gospodarskih, potrošniških, šolskih, civilnih, na področju okolja, mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanj in v čezmejnih sporih
 • vodi intervizijske skupine za mediatorje na Inštitutu za mediacijo Concordia in v drugih organizacijah
 • opravila je preko 400 mediacij
 • je mednarodno certificiran INLPTA NLP Master Coach in Trener
 • vzpostavila je Model mediacije v vzgoji in izobraževanju
 • vzpostavila je Program usposabljanja za mediatorje, ki mediirajo med žrtvami in mladoletnimi storilci kaznivih dejanj v Republiki Kosovo
 • študirala je Imago partnersko terapijo
 • ima več kot 17 let izkušenj na področju svetovalnega dela z otroki in mladostniki
 • predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah
 • je avtorica mnogih strokovnih člankov s področja mediacije.

 

ODDAJA PRIJAVE:

Z oddajo prijave preko spletnega obrazca ali elektronskega sporočila se šteje, da ste se prijavili na izbrano izobraževanje, usposabljanje ali dogodek.

 

ODJAVA:

Do 14 dni pred izvedbo izobraževanja, usposabljanja ali dogodka se lahko brez nastalih stroškov odjavite. Odjava se lahko izvede samo pisno, preko elektronskega sporočila. Drugih načinov odjave ne sprejemamo.

Če se odjavite od 8-14 dni pred začetkom, vam zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije.

Za odjavo 7 dni pred dogodkom ali manj, vam bomo zaračunali celotno kotizacijo.

Že vplačane kotizacije ne vračamo. Izjemoma se lahko dogovorimo, da lahko vplačano kotizacijo koristite za drugo izobraževanje, usposabljanje ali dogodek.