OSNOVNO MEDIACIJSKO USPOSABLJANJE

– 64 ur

 

Pričetek 4.10.2018

 

Program je skladen s standardi izvajanja mediacij na sodiščih

– v programih sodišču pridružene mediacije.

 

 

Osnovni podatki o usposabljanju

Vodja usposabljanja:  dr. Tanja Pia Metelko

Trajanje: 64 ur

Ciljna skupina:

 • vodilni delavci in managerji
 • vodje uradov, oddelkov, poslovalnic in drugih organov ter enot
 • strokovni delavci in sodelavci v vzgoji, izobraževanju in sociali
 • vsi, ki delate z ljudmi

Cilj:

 • spoznati širši teoretični okvir mediacije
 • osvojiti tehnike in proces mediacije
 • usposobiti se za uporabo mediacije kot orodja pri svojem poklicnem delu
 • usposobiti se za upravljanje  konfliktov in sporov s pomočjo mediacije

Pridobitev:

 • Potrdilo o uspešno opravljenem osnovnem mediacijskem usposabljanju v trajanju 64 ur

Kraj izvajanja:  Ljubljana.

 

Izvajalci:

–              Glavna izvajalka: Dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka in trenerka, NLP Master Coach, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia

–              Posamezni del modulov: gostujoči predavatelji.

 

Termini izvajanja v letu 2018:

1.TERMIN

Četrtek, 4.10.2018: 16.00 – 20.30 ure

Petek, 5.10.2018: 16.00 – 20.30 ure

Sobota, 6.10.2018: 9.00 – 19.00 ure

 

2.TERMIN

Četrtek, 18.10.2018: 16.00 – 20.30 ure

Petek, 19.10.2018: 16.00 – 20.30 ure

Sobota, 20.10.2018: 9.00 – 19.00 ure

 

 1. TERMIN

Četrtek, 8.11.2018: 16.00 – 20.30 ure

Petek, 9.11.2018: 16.00 – 20.30 ure

 

Pisni izpit: po dogovoru s skupino (e – učilnica)

Ustni izpit: v sklopu vaj in iger vlog

 

Program

 

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

TRAJANJE

1.

TEMELJNO

O MEDIACIJI

Vrste ARS in uvodno o mediaciji

10 ur

Pravne podlage ARS v RS in EU

 

Razlika med sodnim reševanjem sporov in ARS

Načela mediacijskega postopka

 

Vrste mediacije – modeli in pristopi

 

Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:

gospodarski in potrošniški spori, družinski spori,

delovni spori, odškodninski in zavarovalniški spori

Organizacija mediacije na sodišču in v mediacijskem centru

Etične dileme

 

2.

KONFLIKT – KOMUNIKACIJA –  ČUSTVA

Konflikt

10 ur

Nevrološka razlaga konflikta

Konflikt in način reševanja v mediaciji

Čustva in pomen čustev v mediaciji

 

Razvoj osebnosti

 

Kako se soočamo s strankami, ki imajo močna ali negativna čustva

 

3.

TEHNIKE IN VEŠČINE, KI JIH UPORABLJA MEDIATOR

Temeljne tehnike:

Aktivno/zavestno poslušanje, Povzemanje

Okrepitev pravil, JAZ sporočila

Iskanje pomembnih informacij, Preokvirjanje

Normaliziranje

Približevanje stališč – vzpostavljanje vzajemnosti

Fokusiranje na prihodnost, Ravnovesje moči

Ločena srečanja, Delitev na manjše dele

Uporaba splošno veljavnih meril, Možganska nevihta, Metakomunikacija

Ločitev stališč od interesov, Lupljenje čebule

Testiranje realnosti

15 ur

Pogajanja

Tehnike postavljanja vprašanj

 

Tehnike nevro lingvističnega programiranja (NLP)

 

Mediacija v težkih sporih

4.

PROCES MEDIACIJE

Mediacijski krog

15 ur

Faze mediacije

Začetna faza (pogodba o mediaciji, uvodni nagovor mediatorja in strank)

Raziskovanje

Razreševanje in pogajanja v mediaciji

Zaključek mediacije in sprejetje dogovora

 

 

 

Zaključek neuspešne mediacije

 

Zbiranje in vrednotenje podatkov in interesov

 

5.

TRENINGI IN ŠTUDIJE PRIMEROV 

 

Treningi in analize (manjše skupine)

14 ur

 

(TER  ZAKLJUČNI

Vaje

 

 

PREIZKUS)

Igre vlog

 

 

 

Pisni izpit (e učilnica)

 

 

 

Ustni izpit – igre vlog

 

 

 

Zaključek

 

 

 

SKUPAJ:

64 ur

 

Metode oziroma načini dela

 1. interaktivna predavanja
 2. diskusije in debate
 3. študije primerov iz prakse
 4. igre vlog
 5. delavnice
 6. delo v parih in v skupinah
 7. igre skupinske dinamike
 8. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev

 

Cena programa

 Redna cena 64  urnega Osnovnega mediacijskega usposabljanja je 990,00 EUR/udeleženca.

 

Posebna ponudba za aktualno skupino: 690,00 EUR/udeleženca.

Posebna ponudba za študente in brezposelne osebe: 490,00 eur/udeleženca.

 

Možnost plačila v dveh obrokih. Prvi obrok je potrebno plačati ob potrjeni prijavi.

 

Dodatne informacije

 

Inštitut za mediacijo Concordia

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si, S: www.concordia.si

 

Glavna izvajalka:

DR. TANJA PIA METELKO, univ.dipl.prav.

NLP Master Coach, mediatorka in trenerka,
odgovorna za usposabljanja in voditeljica treninga
040 604 406, tanjapia.metelko@concordia.si

 

Tanja Pia Metelko se je izobraževala na daljših usposabljanjih pri naslednjih vrhunskih tujih strokovnjakih na področju mediacije, pogajanj in psihoterapevtskih usmeritev: 

William Ury, Kenneth Cloke, Lisa Parkinson, Berth Feustel, Lynn Cole, Jette Simon, Jay Folberg, Susan Yates, Blair Singer, Alex Mendossian, Mac Attram, Anthony Robbins, Joseph McClandon, Gerda Mehta, Annette Mouttet, Marian Liebman

  • je univerzitetna diplomirana pravnica in doktorica znanosti (doktorirala je na Univerzi v Ljubljani, Socialna pedagogika, disertacija nosi naslov ”Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini)
  • je direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
  • je prva predsednica Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – Medios
  • je članica Sveta za alternativno reševanje sodnih sporov pri Ministrstvu za pravosodje
  • je predavateljica na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani
  • v 15ih letih je izvedla preko 7000 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije v Sloveniji in v tujini s področja:

                                 osnovno mediacijsko usposabljanje

                                 nadaljevala usposabljanja: družinska, šolska, gospodarska, delovna mediacija

                                 pogajanja, mediacija v potrošniških sporih

                                 mediacija med žrtvami in storilci kaznivih dejanj

  • mediira na Inštitutu za mediacijo Concordia ter v postopkih sodišču pridružene mediacije
  • mediacije izvaja na področju družinskih sporov, gospodarskih, potrošniških, šolskih, civilnih, na področju okolja, mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanj in v čezmejnih sporih
  • vodi intervizijske skupine za mediatorje na Inštitutu za mediacijo Concordia in v drugih organizacijah
  • opravila je preko 8000 ur mediiranja v mediacijskih postopkih
  • je mednarodno certificiran INLPTA NLP Master Coach in INLPTA NLP Trener
  • vzpostavila je Model mediacije v vzgoji in izobraževanju
  • vzpostavila je Program usposabljanja za mediatorje, ki mediirajo med žrtvami in mladoletnimi storilci kaznivih dejanj v Republiki Kosovo
  • doštudirala je Imago partnersko terapijo
  • ima več kot 15 let izkušenj na področju svetovalnega dela z otroki in mladostniki
  • predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah
  • je avtorica mnogih strokovnih člankov s področja mediacije.