OSNOVNO MEDIACIJSKO USPOSABLJANJE

– 100 UR

Pričetek 4. 4.2019

                                                              IZVAJAMO ŽE *** 15 LET ***

Program je skladen s standardi izvajanja mediacij na sodiščih -v programih sodišču pridružene mediacije.

Za vse tiste, ki si želite postati mediator in osvojiti veščine učinkovitega reševanja konfliktov, pa se fizično ne morete udeležiti celotnega usposabljanja v trajanju 100 pedagoških ur, smo pripravili ON LINE PROGRAM, preko katerega v celoti osvojite polovico modulov: splošnega, tehnike in veščine ter proces. Program vas vodi preko ustne razlage, vaj in pisnega dela.

Tako lahko usposabljanje opravljate takrat, ko vam čas dopušča.

Skupini se priključite na 3. tretji termin v četrtek 9. 5. 2019, kjer svoje znanje praktično utrdite in zvadite na primerih iz prakse.

 

Osnovni podatki o usposabljanju

Vodja usposabljanja:  dr. Tanja Pia Metelko

Trajanje: 100 ur

Ciljna skupina:

 • vodilni delavci in managerji
 • vodje uradov, oddelkov, poslovalnic in drugih organov ter enot
 • strokovni delavci in sodelavci v vzgoji, izobraževanju in sociali
 • vsi, ki delate z ljudmi

Cilj:

 • spoznati širši teoretični okvir mediacije
 • osvojiti 15 tehnik mediacije, 15 tipov postavljanja vprašanj in proces mediacije
 • usposobiti se za uporabo mediacije kot orodja pri svojem poklicnem delu
 • usposobiti se za upravljanje  konfliktov in sporov s pomočjo mediacije
 • postati mediator

Pridobitev:

 • Potrdilo o uspešno opravljenem osnovnem mediacijskem usposabljanju v trajanju 100 ur
 • naziv ‘mediator’, ki ga podelita Inštitut  za mediacijo Concordia in MEDIOS – Združenje mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)

Možnost nadaljevanja usposabljanja na področju družinske, šolske in gospodarske mediacije in mediacije v potrošniških sporih.

Kraj izvajanja:  Ljubljana.

Izvajalci:

 • Glavna izvajalka: Dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka in trenerka, NLP Master Coach, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • Posamezni del modulov: gostujoči predavatelji – vsi certificirani trenerji z več kot 10 let prakse v izvajanju mediacije

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 10 ur teoreičnega dela (v obliki študija na daljavo) / 45 ur izkustvenega dela / 45 ur praktičnega dela
 • Pri treningu delajo udeleženci v majhnih skupinah
 • Teoretični del se izvaja v obliki študija na daljavo

Termini izvajanja v letu 2019:

       1.TERMIN

Četrtek, 4. 4. 2019: 16.00 – 20.30 ure

Petek, 5. 4. 2019: 16.00 – 20.30 ure

Sobota, 6. 4. 2019: 9.00 – 19.00 ure

      2.TERMIN

Četrtek, 18. 4. 2019: 16.00 – 20.30

Petek, 19. 4. 2019: 16.00 – 20.30

Sobota, 20. 4. 2019: 9.00 – 19.00

       3.TERMIN

Četrtek, 9. 5. 2019: 16.00 – 20.30

Petek, 10. 5. 2019: 16.00 – 20.30

Sobota, 11. 5. 2019: 9.00 – 19.00

      4.TERMIN – skupina A

Četrtek, 16. 5. 2019: 9.00 – 14.00

Petek, 17. 5. 2019: 9.00 – 14.00

      5.TERMIN – skupina B

Četrtek, 16. 5. 2019: 15.30 – 20.30

Petek, 17. 5. 2019: 15.30 – 20.30

       6.TERMIN – USTNI IZPIT

Sobota, 18. 5. 2019: 9.000 – 18.00

Ustni izpit: v sklopu vaj in iger vlog

Pisni izpit (on line): 29. 5. 2019 – 1. 6. 2019

 

Program

  TEMA VSEBINSKI SKLOP TRAJANJE
1. TEMELJNO

O MEDIACIJI

Vrste ARS in uvodno o mediaciji 15 ur
Pravne podlage ARS v RS in EU
Razlika med sodnim reševanjem sporov in ARS
Načela mediacijskega postopka
Vrste mediacije – modeli in pristopi: facilitativna mediacija, evaluativna mediacija, transformativna mediacija
Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:

gospodarski in potrošniški spori, družinski spori,

delovni spori, odškodninski in zavarovalniški spori

Organizacija mediacije na sodišču in v mediacijskem centru
Etične dileme
2. KONFLIKT – KOMUNIKACIJA –  ČUSTVA Konflikt 10 ur
Nevrološka razlaga konflikta
Konflikt in način reševanja v mediaciji
Čustva in pomen čustev v mediaciji
Razvoj osebnosti
Kako se soočamo s strankami, ki imajo močna ali negativna čustva
3. TEHNIKE IN VEŠČINE, KI JIH UPORABLJA MEDIATOR Temeljne tehnike:

Aktivno/zavestno poslušanje

Povzemanje

Okrepitev pravil

JAZ sporočila

Iskanje pomembnih informacij

Preokvirjanje

Normaliziranje

Približevanje stališč – vzpostavljanje vzajemnosti

Fokusiranje na prihodnost

Ravnovesje moči

Ločena srečanja

Delitev na manjše dele

Uporaba splošno veljavnih meril

Možganska nevihta

Metakomunikacija

Ločitev stališč od interesov

Lupljenje čebule

Testiranje realnosti

25 ur
Pogajanja

Osnovne pogajalske tehnike

Tehnike postavljanja vprašanj – 15 sklopov vprašanj
Tehnike nevro lingvističnega programiranja (NLP)
Mediacija v težkih sporih
4. PROCES MEDIACIJE Mediacijski krog 25 ur
Faze mediacije
Začetna faza (pogodba o mediaciji, uvodni nagovor mediatorja in strank)

Raziskovanje

Razreševanje in pogajanja v mediaciji

Zaključek mediacije in sprejetje dogovora

  Zaključek mediacije brez dogovora
Zbiranje in vrednotenje podatkov in interesov
5. TRENINGI, VAJE IN ŠTUDIJE PRIMEROV  Treningi in analize (manjše skupine)

Mediiranje – snemanje s kamero in analiza

25 ur
  (TER  ZAKLJUČNI Vaje
  PREIZKUS) Igre vlog
  Pisni izpit (e učilnica)
  Ustni izpit – igre vlog
  Zaključek
  SKUPAJ: 100 ur

Izvajalci:

 • Dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka in trenerka, NLP Master Coach, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • Mojca Vatovec, sistemska družinska terapevtka , mediatorka in trenerka
 • Luka Škrjanc, mediator, trener, NLP Master Coach
 • gostujoči predavatelji.

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 10 ur teoretičnega dela (v obliki študija na daljavo) / 45 ur izkustvenega dela / 45 ur praktičnega dela
 • pri treningu delajo udeleženci v majhnih skupinah
 • teoretični del se izvaja v obliki študija na daljavo.

Metode oziroma načini dela

 1. interaktivna predavanja
 2. diskusije in debate
 3. študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse)
 4. igre vlog
 5. snemanje mediacij s kamero in analize (manjše skupine)
 6. delavnice
 7. delo v parih in v skupinah
 8. igre skupinske dinamike
 9. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev

Cena programa

Redna cena 100 urnega Osnovnega mediacijskega usposabljanja je 1.390,00 EUR + ddv.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 890,00 eur + ddv (za fizične osebe) in 990,00 eur + ddv (za pravne osebe).

Cena za študente (ki niso zaposleni) in brezposelne osebe: 790,00 eur + ddv.

Možnost plačila v treh obrokih.

Prvi obrok je potrebno plačati ob potrjeni prijavi.

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)
E: info@concordia.si
S: www.concordia.si

 

DR. TANJA PIA METELKO, univ.dipl.prav.

NLP Master Coach, mediatorka in trenerka,
odgovorna za usposabljanja in voditeljica treninga
040 604 406, tanjapia.metelko@concordia.si

Tanja Pia Metelko se je izobraževala na daljših usposabljanjih pri naslednjih vrhunskih tujih strokovnjakih na področju mediacije, pogajanj in psihoterapevtskih usmeritev:

William Ury, Kenneth Cloke, Lisa Parkinson, Berth Feustel, Lynn Cole, Jette Simon, Jay Folberg, Susan Yates, Blair Singer, Alex Mendossian, Mac Attram, Anthony Robbins, Joseph McClandon, Gerda Mehta, Annette Mouttet, Marian Liebman

  • je univerzitetna diplomirana pravnica in doktorica znanosti (doktorirala je na Univerzi v Ljubljani, Socialna pedagogika, disertacija nosi naslov ”Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini)
  • je direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
  • je prva predsednica Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – Medios
  • je članica Sveta za alternativno reševanje sodnih sporov pri Ministrstvu za pravosodje
  • je predavateljica na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani
  • v 15ih letih je izvedla preko 7000 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije v Sloveniji in v tujini s področja:

  osnovno mediacijsko usposabljanje

  nadaljevala usposabljanja: družinska, šolska, gospodarska, delovna mediacija

  pogajanja, mediacija v potrošniških sporih

  mediacija med žrtvami in storilci kaznivih dejanj

  • mediira na Inštitutu za mediacijo Concordia ter v postopkih sodišču pridružene mediacije
  • mediacije izvaja na področju družinskih sporov, gospodarskih, potrošniških, šolskih, civilnih, na področju okolja, mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanj in v čezmejnih sporih
  • vodi intervizijske skupine za mediatorje na Inštitutu za mediacijo Concordia in v drugih organizacijah
  • opravila je preko 8000 ur mediiranja v mediacijskih postopkih
  • je mednarodno certificiran INLPTA NLP Master Coach in INLPTA NLP Trener
  • vzpostavila je Model mediacije v vzgoji in izobraževanju
  • vzpostavila je Program usposabljanja za mediatorje, ki mediirajo med žrtvami in mladoletnimi storilci kaznivih dejanj v Republiki Kosovo
  • doštudirala je Imago partnersko terapijo
  • ima več kot 15 let izkušenj na področju svetovalnega dela z otroki in mladostniki
  • predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah
  • je avtorica mnogih strokovnih člankov s področja mediacije.

  .

PRIJAVA