OSNOVNO MEDIACIJSKO USPOSABLJANJE

– 100 UR

Pričetek 7.11.2019

                                                              IZVAJAMO ŽE *** 15 LET ***

Program je skladen s standardi izvajanja mediacij na sodiščih – v programih sodušču pridružene mediacije.

Za vse tiste, ki si želite postati mediator in osvojiti veščine učinkovitega reševanja konfliktov.

 

DARILO: Vsak udeleženec prejme KNJIGO Mediacijske tehnike in veščine 1-50: Priročnik za učinkovito preprečevanje in reševanje konfliktov ter osebno rast v komuniciranju, 432 strani, v vrednosti 96,00 eur.

 

Osnovni podatki o usposabljanju

Vodja usposabljanja:  dr. Tanja Pia Metelko

Trajanje: 100 ur

Ciljna skupina:

 • vodilni delavci in managerji
 • vodje uradov, oddelkov, poslovalnic in drugih organov ter enot
 • strokovni delavci in sodelavci v vzgoji, izobraževanju in sociali
 • vsi, ki delate z ljudmi

Cilj:

 • spoznati širši teoretični okvir mediacije
 • osvojiti 15 tehnik mediacije, 15 tipov postavljanja vprašanj in proces mediacije
 • usposobiti se za uporabo mediacije kot orodja pri svojem poklicnem delu
 • usposobiti se za upravljanje  konfliktov in sporov s pomočjo mediacije
 • postati mediator

Pridobitev:

 • Potrdilo o uspešno opravljenem osnovnem mediacijskem usposabljanju v trajanju 100 ur
 • naziv ‘mediator’, ki ga podelita Inštitut  za mediacijo Concordia in MEDIOS – Združenje mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)

Možnost nadaljevanja usposabljanja na področju družinske, šolske in gospodarske mediacije in mediacije v potrošniških sporih.

Kraj izvajanja:  Ljubljana.

Izvajalci:

 • Glavna izvajalka: Dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka in trenerka, NLP Master Coach, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • Posamezni del modulov: gostujoči predavatelji – vsi certificirani trenerji z več kot 10 let prakse v izvajanju mediacije

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • teoretično delo (v obliki študija na daljavo) / izkustveno delo / praktično delo
 • pri treningu delajo udeleženci v majhnih skupinah

 

Termini izvajanja v letu 2019:     

 

 • Četrtek, 7.11.2019: od 16.00 do 20.30
 • Sobota, 9.11.2019: od 9.00 do 19.00

 

 • Četrtek, 14.11.2019: od 16.00 do 20.30
 • Petek, 15.11.2019: od 16.00 do 20.30
 • Sobota, 16.11.2019: od 9.00 do 18.00

 

 • Četrtek, 5.12.2019: od 16.00 do 20.30
 • Petek, 6.12.2019: od 16.00 do 20.30
 • Sobota, 7.12.2019: od 9.00 do 18.00

 

SKUPINA A:

 • Torek, 10.12.2019: od 00 do 14.00 (vaje)
 • Četrtek, 12.12.2019: od 00 do 14.00 (ustni izpit)

 

SKUPINA B:

 • Torek, 10.12.2019: od 30 – 20.30 (vaje)
 • Četrtek, 12.12.2019: od 30 – 20.30 (ustni izpit)

 

 Program

  TEMA VSEBINSKI SKLOP
1.

TEMELJNO

O MEDIACIJI

Vrste ARS in uvodno o mediaciji
Pravne podlage ARS v RS in EU
Razlika med sodnim reševanjem sporov in ARS
Načela mediacijskega postopka
Vrste mediacije – modeli in pristopi: facilitativna mediacija, evaluativna mediacija, transformativna mediacija

Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:

gospodarski in potrošniški spori, družinski spori,

delovni spori, odškodninski in zavarovalniški spori

Organizacija mediacije na sodišču in v mediacijskem centru
Etične dileme
2. KONFLIKT – KOMUNIKACIJA –  ČUSTVA Konflikt
Nevrološka razlaga konflikta
Konflikt in način reševanja v mediaciji
Čustva in pomen čustev v mediaciji
Razvoj osebnosti
Kako se soočamo s strankami, ki imajo močna ali negativna čustva
3. TEHNIKE IN VEŠČINE, KI JIH UPORABLJA MEDIATOR

Temeljne tehnike:

Aktivno/zavestno poslušanje

Povzemanje

Okrepitev pravil

JAZ sporočila

Iskanje pomembnih informacij

Preokvirjanje

Normaliziranje

Približevanje stališč – vzpostavljanje vzajemnosti

Fokusiranje na prihodnost

Ravnovesje moči

Ločena srečanja

Delitev na manjše dele

Uporaba splošno veljavnih meril

Možganska nevihta

Metakomunikacija

Ločitev stališč od interesov

Lupljenje čebule

Testiranje realnosti

Pogajanja

Osnovne pogajalske tehnike

Tehnike postavljanja vprašanj – 15 sklopov vprašanj
Tehnike nevro lingvističnega programiranja (NLP)
Mediacija v težkih sporih
4. PROCES MEDIACIJE Mediacijski krog
Faze mediacije

Začetna faza (pogodba o mediaciji, uvodni nagovor mediatorja in strank)

Raziskovanje

Razreševanje in pogajanja v mediaciji

Zaključek mediacije in sprejetje dogovora

    Zaključek mediacije brez dogovora
Zbiranje in vrednotenje podatkov in interesov
5. TRENINGI, VAJE IN ŠTUDIJE PRIMEROV 

Treningi in analize (manjše skupine)

Mediiranje – snemanje s kamero in analiza

  (TER  ZAKLJUČNI Vaje
  PREIZKUS) Igre vlog
    Pisni izpit (e učilnica)
    Ustni izpit – igre vlog
    Zaključek
    SKUPAJ:

Izvajalci:

 • Dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka in trenerka, NLP Master Coach, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • posamezni del modulov: gostujoči predavatelji – vsi certificirani trenerji z več kot 10 let prakse v izvajanju mediacije in mediacijskih usposabljanj

Metode oziroma načini dela

 1. interaktivna predavanja
 2. diskusije in debate
 3. študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse)
 4. igre vlog
 5. snemanje mediacij s kamero in analize (manjše skupine)
 6. delavnice
 7. delo v parih in v skupinah
 8. igre skupinske dinamike
 9. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev

Cena programa

Redna cena 100 urnega Osnovnega mediacijskega usposabljanja je 1.390,00 EUR + ddv/osebo.

Posebna ponudba za aktualno skupino:

890,00 eur + ddv/osebo (za fizične osebe) in 990,00 eur + ddv/osebo (za pravne osebe).

Cena za študente (ki niso zaposleni) in brezposelne osebe: 790,00 eur + ddv/osebo.

Možnost plačila v treh obrokih. Prvi obrok je potrebno plačati ob potrjeni prijavi.

10% popust: za plačilo celotne kotizacije do 15.9.2019

5% popust: za plačilo celotne kotizacije do 1.10.2019

 

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)
E: info@concordia.si
S: www.concordia.si

 •  

PRIJAVA