POSTANITE  MOJSTER V POGAJANJIH   –   16 UR 

 

Imate občutek, da DRUGA STRAN

na pogajanjih DOSEŽE VEČ?

Se vam zdi, da BI LAHKO ZASE IZPOGAJALI VEČ?

 

VRHUNSKI POGAJALEC obvlada:

VEŠČINE, STRATEGIJE in PSIHOLOGIJO POGAJANJ.

 _dsc6418_dxo_pp 

TANJA PIA METELKO

Vas pripelje do MOJSTRSTVA V POGAJANJIH

 

Osnovni podatki o usposabljanju

Izvajalska organizacija:   

PRO CREAThOR   in   INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana

www.concordia.si, www.procreathor.si

info@concordia.si, +386 40 604 406

Trajanje: 16 ur

Število udeležencev: do 16

Cilj:

 • udeleženci osvojijo in znajo uporabljati naprednejše tehnike pogajanj
 • udeleženci se usposobijo za pogajanja, kjer nastopajo kot stranke

Ciljna skupina:

 • vodstveni delavci, direktorji, managerji, finančniki, vodje kadrovskih služb v gospodarstvu
 • strokovni delavci v gospodarstvu in finančnih službah, ki se pri svojem delu srečujejo s pogajanji
 • strokovni delavci na področju trženja, financ, komuniciranja, dela s človeškimi viri, ki pri svojem delu potrebujejo pogajalska znanja in veščine

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20% razlaga principov delovanja / 40% izkustvenega dela / 40% praktičnega dela

Kraj izvajanja:

Ljubljana – na sedežu Inštituta za mediacijo Concordia, Jarška cesta 10a, Ljubljana

 • (parkirišča za osebne avtomobile zagotovljena)

Termini izvajanja:

 • sreda, 9. 5. 2018: 16.00 – 20.30 ure
 • četrtek, 10. 5. 201: 16.00 – 20.30 ure
 • petek, 11. 5. 2018: 16.00 – 20.30

Izvajalci:

 • Dr. Tanja Pia Metelko, trenerka, mediatorka v vseh vrstah sporov, NLP Master Coach, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia

 

Program

 

pog-teh

 

Metode oz. načini dela:

 1. prikaz tehnik in vaja tehnik
 2. študije primerov iz prakse
 3. igre vlog
 4. delavnice
 5. delo v parih in v skupinah
 6. učenje in vaje s pomočjo avdiovizualnih sredstev

 

Cena programa

Redna cena 16 urnega usposabljanja Pogajalske tehnike in veščine je 590,00 eur/udeleženca.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 290,00 EUR/udeleženca.

 

Dodatne informacije

 Inštitut za mediacijo Concordia

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si, S: www.concordia.si

 
Dr. Tanja Pia Metelko

Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svoje dolgoletne izkušnje iz prakse vnesla tudi v raziskovalno področje dela s posamezniki in poslovnimi subjekti ter tako pridobila naziv doktorice znanosti.

Dvajset let že uspešno deluje na treh področjih osebnostnega in poslovnega vodenja, ki jih povezuje na inovativen in učinkovit način.

Njeno prvo področje dela je reševanje zastojev, konfliktov in sporov, tako med gospodarskimi subjekti in znotraj poslovnih sistemov, kot med fizičnimi osebami, pri čemer uporablja zlasti metodo mediacije, ki jo kombinira z med-arbom in drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov. Deluje v več mediacijskih centrih in institucijah, tako v Sloveniji, kot širše v Evropski Uniji. V ta segment spada tudi upravljanje in reševanje posledic mobinga oz. trpinčenja na delovnem mestu.

 

Razvoj osebnih in poslovnih potencialov je njeno drugo področje, kjer z osebnim in poslovnim coachingom nudi suport in pomaga ustvarjati načine spremenjenega delovanja, ki vodijo do uspešnih in učinkovitih strategij posameznikov in podjetij. Posebej uspešna je pri diagnosticiranju in analizi stanja v podjetjih, čemur sledi individualiziran program optimizacije delovnih procesov, učinkovitega delegiranja in vodenja, upravljanja časa in uspešne komunikacije. Pomoč pri ustvarjanju vizije, ciljev, načrtov in strategij, je njeno izrazito močno področje. Je mednarodno certificiran INLPTA NLP trener in Master Coach s področja nevro lingvističnega programiranja.

 

Tanja Pia Metelko uči in izobražuje kadre na področju vodenja, pogajanj in prodajnih veščin, da razvijejo strategije in osebnost odličnega vodje, pogajalca in prodajnega. Sodelovala je z več kot 150- imi podjetji in institucijami.

Iz omenjenih področij izvaja treninge, delavnice ter krajša in daljša usposabljanja, kjer udeležence nauči konkretnih tehnik, veščin in kompetenc. Treninge vodi v različnih evropskih državah v katerih je tudi zasnovala in implementirala več programov reševanja sporov in učinkovitega vodenja.

Predava tudi na Univerzi v Ljubljani in zasebnih visokošolskih zavodih.

Nekatere reference:

AA Media lus d.o.o.
Gekos d.o.o.
LINEA MEDIA, podjetje za marketing d.o.o.
Mestna občina Ljubljana
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
Ministrstvo za pravosodje
Upravna akademija
Skupnost zdravstvenih zavodov Slovenije