POSTANITE MOJSTER V POGAJANJIH – 16 UR

 

Imate občutek, da DRUGA STRAN

na pogajanjih DOSEŽE VEČ?

Se vam zdi, da BI LAHKO ZASE IZPOGAJALI VEČ?

VRHUNSKI POGAJALEC obvlada:

VEŠČINE, STRATEGIJE in PSIHOLOGIJO POGAJANJ.

Osnovni podatki o usposabljanju

Vodja usposabljanja: dr. Tanja Pia Metelko

Trajanje: 16 ur

Število udeležencev: do 16

Cilj:

 • udeleženci osvojite in znate uporabljati učinkovite veščine, strategije in psihologijo pogajanj (celotni modul Postanite mojster v pogajanjih je vključen v program Gospodarska mediacija s pogajanji)
 • udeleženci se usposobite za pogajanja, kjer nastopate kot stranke

Ciljna skupina:

 • vodstveni delavci, direktorji, managerji, finančniki, vodje kadrovskih služb v gospodarstvu
 • strokovni delavci v gospodarstvu in finančnih službah, ki se pri svojem delu srečujejo s pogajanji
 • strokovni delavci na področju trženja, financ, komuniciranja, dela s človeškimi viri, ki pri svojem delu potrebujejo pogajalska znanja in veščine
 • VSI, ki se pogajate in to ste VSI

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20% teoretičnega dela / 40% izkustvenega dela / 40% praktičnega dela

Pridobitev:

 • udeleženci pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem 16 urnem usposabljanju Pogajanja
 •  

Kraj izvajanja:

 • Ljubljana.

Termini izvajanja:

Četrtek, 21.11.2019: 16.00 – 20.30

Petek, 22.11.2019: 16.00 – 20.30

Sobota, 23.11.2019: 9.00 – 18.00

Izvajalci:

 • Tanja Pia Metelko, mediatorka v vseh vrstah sporov, trener za mediacijo, NLP trener, NLP Master Coach

Program

  NASLOV MODULA VSEBINSKI SKLOP
1. POGAJALSKE TEHNIKE IN VEŠČINE

Pogajanje – velik izziv za manegerje

Mi vsi smo pogajalci – bodimo torej dobri

Tehnike in pravila Metode Harward

Pogajalske tehnike:

· prepoznavanje in obvladovanje miselnih strategij pri sebi in sogovornikih

· prepoznavanje in obvladovanje komunikacijskih strategij

· uspešno prezentiranje podatkov, idej, storitev in/ali izdelkov ter prilagajanje različnim miselnih strategijam

· obvladovanje kritičnih situacij

· vplivanje na delovanje sogovornika s povratno informacijo

· razumevanje lastne in sogovornikove telesne govorice

· komuniciranje s težavnimi sogovorniki

· podajanje povratne informacije z vplivom

· orodja za učinkovito reševanje konfliktov

Delo z nasprotnimi interesi

Upravljanje čustev na pogajanjih

Tehnika Pogajalske formule

Pogajalske strategije

Kako preseči »ne« na pogajanjih

2. JAZ KOT POGAJALEC

Krog odličnosti: samozavesten pogajalec

Priprava lastnih pogajalskih izhodišč

Vzpostavitev dobrega stika in tehnika PRRL

Poznavanje izhodišč nasprotne strani

»Branje« sogovornika

Določitev: ciljev, vsebine in strategije pogajanj

Uravnotežanje sodelovanja in tekmovanja

Stranka v pogajanjih je del mojega rezultata

Ohranjanje in kreiranje DOBREGA ODNOSA

Vedeti, kaj mi je v resnici najpomembnejše

Biti uspešen in prepričljiv v pogajanjih

Sklenitev dobrega dogovora

3.

VAJE, TRENINGI IN

ŠTUDIJE PRIMEROV

Vaje in treningi z analizo
Študije primerov

Metode oz. načini dela:

  1. razlaga, prikaz in vaja veščin
  2. študije primerov iz prakse
  3. igre vlog
  4. delavnice
  5. delo v parih in v skupinah
  6. učenje in vaje s pomočjo avdiovizualnih sredstev
 1.  

Cena programa

Redna cena 50 urnega usposabljanja Pogajanje je 690,00 eur + DDV/osebo.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 390,00 eur + DDV/osebo.

Posebna ponudba za študente (ki niso zaposleni) in brezposelne: 310,00 eur + DDV/osebo.

Možnost plačila v 2 obrokih.

Za plačila do 15.7.2019 velja 100,00 eur popusta, cena je 290,00 eur + DDV/osebo.

Za plačila do 15.8.2019 velja 70,00 eur popusta, cena je 320,00 eur + DDV/osebo.

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si,

S: www.concordia.si

Prijavite se lahko na enega izmed zgornjih kontaktov.

 

Izvajalka delavnice: Dr. Tanja Pia Metelko

Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svoje dolgoletne izkušnje iz prakse vnesla tudi v raziskovalno področje dela s posamezniki in poslovnimi subjekti ter tako pridobila naziv doktorice znanosti.

Dvajset let že uspešno deluje na treh področjih osebnostnega in poslovnega vodenja, ki jih povezuje na inovativen in učinkovit način.

Njeno prvo področje dela je reševanje zastojev, konfliktov in sporov, tako med gospodarskimi subjekti in znotraj poslovnih sistemov, kot med fizičnimi osebami, pri čemer uporablja zlasti metodo mediacije, ki jo kombinira z med-arbom in drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov. Deluje v več mediacijskih centrih in institucijah, tako v Sloveniji, kot širše v Evropski Uniji. V ta segment spada tudi upravljanje in reševanje posledic mobinga oz. trpinčenja na delovnem mestu.

Razvoj osebnih in poslovnih potencialov je njeno drugo področje, kjer z osebnim in poslovnim coachingom nudi suport in pomaga ustvarjati načine spremenjenega delovanja, ki vodijo do uspešnih in učinkovitih strategij posameznikov in podjetij. Posebej uspešna je pri diagnosticiranju in analizi stanja v podjetjih, čemur sledi individualiziran program optimizacije delovnih procesov, učinkovitega delegiranja in vodenja, upravljanja časa in uspešne komunikacije. Pomoč pri ustvarjanju vizije, ciljev, načrtov in strategij, je njeno izrazito močno področje. Je mednarodno certificiran INLPTA NLP trener in Master Coach s področja nevro lingvističnega programiranja.

Tanja Pia Metelko uči in izobražuje kadre na področju vodenja, pogajanj in prodajnih veščin, da razvijejo strategije in osebnost odličnega vodje, pogajalca in prodajnega. Sodelovala je z več kot 150- imi podjetji in institucijami.

Iz omenjenih področij izvaja treninge, delavnice ter krajša in daljša usposabljanja, kjer udeležence nauči konkretnih tehnik, veščin in kompetenc. Treninge vodi v različnih evropskih državah v katerih je tudi zasnovala in implementirala več programov reševanja sporov in učinkovitega vodenja.

Predava tudi na Univerzi v Ljubljani in zasebnih visokošolskih zavodih.

Nekatere reference:

· SBERBANK BANKA d.d.

· TELEKOM Slovenije d.d.

· Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

· KAMPO d.o.o.

· PIKAS d.o.o.

· Gradbeno podjetje Posočje d.d.

· LINEA MEDIA, podjetje za marketing d.o.o.

· MOL – Mestna občina Ljubljana

· AKOS – Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS

· Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

· Ministrstvo za pravosodje

· Upravna akademija