OSNOVE POGAJANJ – 8 UR

Osnovni podatki

Vodja usposabljanja: dr.Tanja Pia Metelko Trajanje: 8 ur Število udeležencev: do 15 Cilj:

 • udeleženci osvojijo in znajo uporabljati osnovne tehnike pogajanj
 • udeleženci spoznajo osnove pogajalskega procesa
 • udeleženci spoznajo pogajanja, kjer nastopajo kot stranke

Ciljna skupina:

 • vodstveni delavci, direktorji, managerji, vodje kadrosvkih služb v gospodarstvu
 • strokovni delavci v gospodarstvu, ki se pri svojem delu srečujejo s pogajanji
 • strokovni delavci na področju trženja, komuniciranja, dela s človeškimi viri, ki pri svojem delu potrebujejo pogajalska znanja in veščine

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20% teoretičnega dela / 40% izkustvenega dela / 40% praktičnega dela

Kraj izvajanja:

 • Ljubljana: na sedežu Inštituta za mediacijo Concordia, Jarška cesta 10a.

Program

 

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

1.

POGAJALSKE TEHNIKE IN VEŠČINE Pogajanje –velik  izziv za manegerje Tehnike in pravila Metode Harward
Delo z nasprotnimi interesi
Upravljanje čustev na pogajanjih
Tehnika Pogajalske formule

2.

JAZ KOT POGAJALEC Priprava lastnih pogajalskih izhodišč
Poznavanje izhodišč nasprotne strani
Določitev: ciljev, vsebine in strategije pogajanj

3.

VAJE, TRENINGI IN ŠTUDIJE PRIMEROV Vaje in treningi

Izvajalci

 • Dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka v vseh vrstah sporov in trenerka, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia

Metode oziroma način dela

 • študije primerov iz prakse
 • igre vlog
 • delavnice
 • delo v parih in v skupinah
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizualnih sredstev

Cena programa

Redna cena 8 urnega usposabljanja Osnove pogajanj je 160,00 EUR. Posebna ponudba za aktualno skupino je 120,00 EUR.

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica) E: info@concordia.si, S: www.concordia.si

PRIJAVA


 

 POGAJALSKE TEHNIKE IN VEŠČINE  – 16 UR 

 

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje: 16 ur

Število udeležencev: do 14

Cilj:

 • udeleženci osvojijo in znajo uporabljati naprednejše tehnike pogajanj
 • udeleženci se usposobijo za pogajanja, kjer nastopajo kot stranke

TERMINI SO NAVEDENI V RUBRIKI AKTUALNO – POGAJANJA

 

Izvajalci:

 • Dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka v vseh vrstah sporov, trenerka in NLP Coach,direktorica Inštituta za mediacijo Concordia

 

 

Program:

 

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

 

1.

POGAJALSKE TEHNIKE IN VEŠČINE Pogajanje –velik  izziv za manegerje Mi vsi smo pogajalci – bodimo torej dobri Tehnike in pravila Metode Harward  
Pogajalske tehnike:

 • prepoznavanje in obvladovanje miselnih strategij pri sebi in sogovornikih
 • prepoznavanje in obvladovanje komunikacijskih strategij
 • uspešno prezentiranje podatkov, idej, storitev in/ali izdelkov ter prilagajanje različnim miselnih strategijam
 • vplivanje na delovanje sogovornika s povratno informacijo
 • razumevanje lastne in sogovornikove telesne govorice
 • komuniciranje s težavnimi sogovorniki
 • podajanje povratne informacije z vplivom
Delo z nasprotnimi interesi Upravljanje čustev na pogajanjih
Tehnika Pogajalske formule
Pogajalske strategije Kako preseči »ne« na pogajanjih

2.

JAZ KOT POGAJALEC Krog odličnosti: samozavesten pogajalec Priprava lastnih pogajalskih izhodišč  
Vzpostavitev dobrega stika Poznavanje izhodišč nasprotne strani Branje sogovornika
Določitev: ciljev, vsebine in strategije pogajanj
Uravnotežanje sodelovanja in tekmovanja Nasprotna stran je del mojega rezulteta
Vedeti, kaj mi je v resnici najpomembnejše Biti uspešen in prepričljiv v pogajanjih Sklenitev dobrega dogovora

3.

VAJE, TRENINGI IN ŠTUDIJE PRIMEROV   Vaje in treningi z analizo  
Študije primerov
   

 

Metode oziroma način dela:

1. študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse) 2. igre vlog 3. delavnice 4. delo v parih in v skupinah 5. učenje in vaje s pomočjo avdiovizualnih sredstev

Cena programa:

Redna cena 16 urnega usposabljanja Pogajalske tehnike in veščine je 590,00 eur.

Posebna ponudba za to skupino je 290,00 eur.

 

 

Dodatne informacije:

Inštitut za mediacijo Concordia Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica) E: info@concordia.si, S: www.concordia.si

PRIJAVA


 

USPOSABLJANJE – PRIDOBITEV POGAJALSKIH KOMPETENC – 50 UR

Osnovni podatki o usposabljanju

Vodja usposabljanja: dr. Tanja Pia Metelko Trajanje: 50 ur Število udeležencev: do 15 Cilj:

 • udeleženci osvojijo in znajo uporabljati zahtevnejše tehnike pogajanj
 • udeleženci se naučijo voditi pogajalski proces
 • udeleženci se uposobijo za pogajanja, kjer nastopajo kot stranke

Ciljna skupina:

 • vodstveni delavci, direktorji, managerji, vodje kadrosvkih služb v gospodarstvu
 • strokovni delavci v gospodarstvu, ki se pri svojem delu srečujejo s pogajanji
 • strokovni delavci na področju trženja, komuniciranja, dela s človeškimi viri, ki pri svojem delu potrebujejo pogajalska znanja in veščine

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20% teoretičnega dela (študij na daljavo) / 40% izkustvenega dela / 40% praktičnega dela

Pridobitev:

 • udeleženci pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem 50 urnem usposabljanju za pridobitev pogajalskih kompetenc

Kraj izvajanja:

 • Ljubljana: na sedežu Inštituta za mediacijo Concordia, Jarška cesta 10a.

Termini izvajanja: V dogovoru s skupino glede na želje in zmožnosti udeležencev. Načeloma se usposabljanje izvaja enkrat tedensko.

Program

 

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

TRAJANJE

2.

POGAJANJA – VODENJE POGAJANJ MED DRUGIMI UDELEŽENCI Priprava strank na pogajanja

10 ur

Določitev ciljev in vsebine pogajanj
Mehek in trd način pogajanj Kako voditi pogajanja k trajni rešitvi konflikta
Najpogostejše napake v pogajanjih
Zastoji v pogajanjih in kako jih preseči Kdaj je čas za zaključek pogajanj Zapis sporazuma Realizacija izpogajanega dogovora

1.

POGAJALSKE TEHNIKE IN VEŠČINE Pogajanje –velik  izziv za manegerje Mi vsi smo pogajalci – bodimo torej dobri Tehnike in pravila Metode Harward

10 ur

Delo z nasprotnimi interesi
Upravljanje čustev na pogajanjih
Tehnika Pogajalske formule
Pogajalske strategije Kako preseči »ne« na pogajanjih

3.

JAZ KOT POGAJALEC Priprava lastnih pogajalskih izhodišč

10 ur

Poznavanje izhodišč nasprotne strani
Dolčitev: ciljev, vsebine in strategije pogajanj
Uravnotežanje sodelovanja in tekmovanja
Kdaj izreči »NE« in kako ponuditi sodelovalni »DA« Vedeti, kaj mi je v resnici najpomembnejše Kako doseči to, kar želimo Biti uspešen v pogajanjih

4.

VAJE, TRENINGI IN ŠTUDIJE PRIMEROV Vaje in treningi

20 ur

Študije primerov
Snemanje s kamero in analiza
 

SKUPAJ :

50 ur

Izvajalci:

 • dr.Tanja Pia Metelko, mediatorka v vseh vrstah sporov in trenerka, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • drugi gostujoči predavatelji.

Metode oziroma način dela:

 • diskusije in debate
 • študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse)
 • igre vlog
 • snemanje mediacij s kamero in analize (v manjših skupinah)
 • delavnice
 • delo v parih in v skupinah
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev

Cena programa

Redna cena 50 urnega usposabljanja Pridobitev pogajalskih kompetenc je 690,00 EUR. Posebna ponudba za aktualno skupino je 490,00 EUR. Možnost plačila v več obrokih. Prvi obrok je potrebno plačati ob potrjeni prijavi.

Dodatne informacije:

Inštitut za mediacijo Concordia Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica) E: info@concordia.si, S: www.concordia.si

PRIJAVA