PROJEKT »ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI 2019-2020« ZA KREPITEV ODNOSOV MED UČITELJI IN UČENCI 

 

Zavedanje, da je pogovor in dogovarjanje ključno pri preprečevanju in reševanju konfliktov, je zelo dolgo prisotno tudi v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Mediacija kot oblika konstruktivnega reševanja vsakodnevnih konfliktov pa prodira v šolsko okolje v zadnjem poldrugem desetletju. Medtem, ko jo Slovenija uspešno uporablja že skoraj 15 let, se v Bosni in Hercegovini prav sedaj odvijajo njeni začetki.

Po uspešnem zaključku pilotnega projekta »ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI« v šolskem letu 2017/2018 z vključenimi tremi šolami in nadaljevanju v šolskem letu 2018/2019 (druga faza) z vključenimi devetimi šolami ter dodatno podporo Koreje, se je 14. avgusta 2019 v Gračanici v Bosni in Hercegovini pričela tretja faza projekta. Osrednje projektne aktivnosti, v katere bo vključenih skupno 23 osnovnih šol iz Federacije BiH (Gračanica), Republike Srbske (Doboj) in okrožja Brčko, bodo potekale v času 14. avgust 2019 do junija 2020. 

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ). Projektni partner je ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF), treninge šolske mediacije za učitelje in trenerje pa izvaja INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA, Zavod za reševanje sporov, svetovanje, izobraževanje in raziskovanje (IMC). Kot tretji partner z nalogo priprave priporočila za integracijo mediacije v šolskem sistemu  pa je vključen tudi Evropski center za reševanje sporov (ECDR).

 

OSNOVNI CILJ PROJEKTA JE PRENOS ZNANJA S PODROČJA MEDIACIJSKIH METOD, ki se lahko uporabljajo pri reševanju vsakodnevnih konfliktnih situacij med učenci in učitelji. 

 

Sodelujoči se bodo naučili komunikacijskih veščin, ki jih bodo lahko koristno uporabili tudi v življenju nasploh. Poseben poudarek projekta je tudi na VRSTNIŠKI MEDIACIJI, ki podpira reševanje sporov med učenci, izboljšuje vzdušje v šoli in preprečuje nastajanje večjih konfliktov v prihodnosti. 

Projekt šolske in vrstniške mediacije je v BiH še posebno pomemben, saj se z reševanjem konfliktov na konstruktiven in miroljuben način POMEMBNO KREPITA MEDETNIČNA IN MEDKULTURNA STRPNOST, ENAKOPRAVNOST TER DIALOG ZA TRAJNOSTNI MIR V POKONFLIKTNIH IN TRANZICIJSKIH DRUŽBAH.

 

Izvedba treh načrtovanih projektnih aktivnosti – osvežitveni tečaj (Gračanica), usposabljanje za trenerje mediatorje – prvi del (Gračanica) in usposabljanje za šolske mediatorje (Brčko) je bila uspešna in ODZIVI UDELEŽENCEV IZVEDENIH USPOSABLJANJ SO IZJEMNO POZITIVNI.

NADALJNJE PROJEKTNE AKTIVNOSTI so: usposabljanje za šolske mediatorje (Doboj), usposabljanje za šolske mediatorje (Gračanica) ter usposabljanje za trenerje mediatorje – drugi del (Gračanica), ki bodo potekale v septembru 2019, usposabljanje za šolske mediatorje (Mostar), predvideno za december 2019 ter izvajanje supervizije dela šolskih mediatorjev na šolah. 

 

Načrtovane so tudi aktivnosti, ki imajo predvidoma POMEMBEN DOPRINOS H KREPITVI MEDKULTURNEGA DIALOGA IN IZMENJAVO DOBRIH PRAKS. S tem namenom se načrtuje ekskurzija za otroke v BiH in strokovna ekskurzija za učitelje v Sloveniji.

Strokovni sodelavci Inštituta za mediacijo Concordia smo hvaležni, da lahko svoja dolgoletna znanja in izkušnje s področja šolske in vrstniške mediacije prenašamo tudi preko naših meja, saj je del našega poslanstva tudi biti MEDIATORS WITHOUT BORDERS.