Inštitut za mediacijo Concordia že od leta 2005 sistematično vpeljuje različne oblike programov šolske in vrstniške mediacije ter šole za starše v vrtce, osnovne in srednje šole v slovenskem prostoru.

V sklopu sofinanciranih programov s področja preprečevanja zasvojenosti v zavodih in drugih organizacijah v Mestni občini Ljubljanav letu 2016 izvaja Inštitut za mediacijo Concordia 3 programe.

Program MEDIACIJA – MI REŠUJEMO KONFLIKTE

Vključuje tri generacije – otroke in mladostnike, starše ter strokovne delavce osnovnih šol. O programu MEDIACIJE več preberite TUKAJ.

Program NEKONFLIKTNA KOMUNIKACIJA – MI SE POGOVARJAMO

Vključuje dve generaciji – otroke in mladostnike ter strokovne delavce osnovnih šol. Več o programu NEKONFLIKTNE KOMUNIKACIJE preberite TUKAJ.

Program MEDVRSTNIŠKI POGOVORI

Namenjen je otrokom in mladostnikom. Nudi jim ogromno dobrega predvsem pa tisto “pravo” življenjsko znanje. Opis programa MEDVRSTNIŠKI POGOVORI je TUKAJ.