CENTRI

 • BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
 • BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
 • CENTER ZA PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO LENART
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE-POLJE
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO PESNICA
 • GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma
 • SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MERIBOR
 • VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ

DIJAŠKI/MLADINSKI DOMOVI

 • DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA
 • DIJAŠKI DOM TABOR
 • MLADINSKI DOM JARŠE

DRUŠTVA

 • DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEM KRALJI ULICE

GOSPODARSKE DRUŽBE IN S.P.

 • AA MEDIA IUS d.o.o.
 • BOLERO d.o.o. KOPER
 • GEKOS d.o.o.
 • KATC KREJAN MARTA s.p.
 • LINEA MEDIA podjetje za marketing d.o.o.
 • MREŽA INŽENIRSKIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ
 • PRIMOŽ TERPLAN s.p.
 • VEDA d.o.o.

MINISTRSTVA

 • MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
 • MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO
 • MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
 • MINISTRSTVO ZA DELO , DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
 • UPRAVNA AKADEMIJA

MUZEJI

 • GORENJSKI MUZEJ
 • MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE

OBČINE

 • MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 • MESTNA OBČINA KRANJ

SODIŠČA

 • OKROŽNO SODIŠČE PTUJ

UNIVERZE

 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA

ZAVODI

 • INŠTITUT VIR
 • INŠTITUT ZA USTAVNO UREDITEV IN ČLOVEKOVE PRAVICE d.o.o.
 • VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA
 • ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
 • ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA
 • ZAVOD ARSIS
 • ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA

SREDNJE ŠOLE/GIMNAZIJE

 • EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
 • GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE
 • GIMNAZIJA LEDINA
 • GIMNAZIJA MOSTE LJUBLJANA
 • GIMNAZIJA NOVA GORICA
 • SREDNJA EKONOMSKA – POSLOVNA ŠOLA KOPER
 • SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
 • SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
 • SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
 • SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA
 • SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

VRTCI

 • URŠULINSKI ZAVOD – ANGELIN VRTEC
 • VIŠKI VRTCI
 • VRTEC ČRNUČE
 • VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN
 • VRTEC GALJEVICA
 • VRTEC KOLEZIJA
 • VRTEC LEDINA
 • VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA
 • VRTEC MOJCA
 • VRTEC NAJDIHOJCA
 • VRTEC VIŠKI GAJ

OSNOVNE ŠOLE

 • OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE
 • OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER
 • OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
 • OSNOVNA ŠOLA BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO
 • OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJE JAKCA
 • OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE
 • OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI
 • OSNOVNA ŠOLA BREŽICE
 • OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI
 • OSNOVNA ŠOLA CERKNO
 • OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN
 • OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
 • OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR
 • OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI IZOLA
 • OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
 • OSNOVNA ŠOLA DESKLE
 • OSNOVNA ŠOLA DOBROVA
 • OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE
 • OSNOVNA ŠOLA DORNBERK
 • OSNOVNA ŠOLA DR. FRANJA ŽGEČA DORNAVA
 • OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA – KOPER
 • OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE – KOPER
 • OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE
 • OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA
 • OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA
 • OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN
 • OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA – STANET
 • OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
 • OSNOVNA ŠOLA HAJDINA
 • OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA
 • OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA
 • OSNOVNA ŠOLA IG
 • OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ŠKOFLJICA
 • OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE
 • OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA
 • OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER
 • OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE
 • OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO
 • OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI
 • OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA
 • OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO
 • OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE
 • OSNOVNA ŠOLA KAREL DESTOVNIK KAJUH
 • OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA
 • OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE
 • OSNOVNA ŠOLA KRIŽE
 • OSNOVNA ŠOLA LEDINA
 • OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM
 • OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA
 • OSNOVNA ŠOLA LUCIJA
 • OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
 • OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
 • OSNOVNA ŠOLA MIREN
 • OSNOVNA ŠOLA MLADIKA
 • OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
 • OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE
 • OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE
 • OSNOVNA ŠOLA ODRANCI
 • OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ
 • OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA
 • OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE
 • OSNOVNA ŠOLA POLJANE
 • OSNOVNA ŠOLA POLJE
 • OSNOVNA ŠOLA POLZELA
 • OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ
 • OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH
 • OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA
 • OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA
 • OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
 • OSNOVNA ŠOLA RAKA
 • OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA
 • OSNOVNA ŠOLA ROVTE
 • OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE
 • OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE
 • OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA
 • OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI
 • OSNOVNA ŠOLA STRANJE
 • OSNOVNA ŠOLA STROČJA VAS
 • OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU
 • OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE
 • OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE
 • OSNOVNA ŠOLA VIČ
 • OSNOVNA ŠOLA VIDEM
 • OSNOVNA ŠOLA VODICE
 • OSNOVNA ŠOLA VODMAT
 • OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA
 • OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
 • OSNOVNA ŠOLA VRANSKO – TABOR
 • OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI
 • OSNOVNA ŠOLA ZALOG
 • OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI
 • OSNOVNA ŠOLA ŽETALE
 • SNOVNA ŠOLA BREG