STRATEGIJE ODLIČNOSTI UČITELJA

ali KAKO LAHKO UČITELJ POSKRBI ZASE

 in ZA UČINKOVITO TER PRIJETNO UČENJE

 

ZAKAJ?

Ker je pomembno, da znate in zmorete kot učitelj najprej poskrbeti zase.

Ker vemo, kako možgani delujejo, je učenje lahko lažje, učinkovitejše in trajnejše.

Ker boste znali svoje otroke naučiti, kako se učiti in znati.

KAJ:

Naučili se boste, kako aktivirati stanje, polno notranjih virov moči.

Spoznali in osvojili boste 4 učne stile – tako boste zajeli način podajanja informacij za vse 4 tipe otrok.

Spoznali in osvojili boste 4 vloge učitelja kot trenerja: Prezentator – Motivator – Moderator – Supervizor

Naučili se boste nivojskega načina reševanja problemov pri učni uri in pri učenju.

KAKO:

Proces je sestavljen iz: razlage – prikaza tehnike – vadbe tehnike.

PO TEM:

Po usposabljanju boste znali aplicirati naučene strategije v svojo vsakodnevno prakso.

Učinkovitost vašega učenja – podajanja snovi in motiviranja otrok se bo znatno povečala.

Znali boste aktivirati svoje vire moči na področjih, kjer jih potrebujete (samozavest, mirnost, motivacija, prepričljivost, …).

Štirje učni tipi sistema 4MAT

Če želimo učence nečesa naučiti, jih moramo za to najprej motivirati. Če jih želimo motivirati, moramo zajeti vse učne tipe osebnosti.

 • Učni tipi osebnosti:

Tip ZAKAJ (Želi vedeti, zakaj bi se z nečem ukvarjal. Čemu vse to?)

Tip KAJ (Zbiralec informacij. Želim vedeti vse, kar je pomembno.)

Tip KAKO (Metodik – kako se to naredi. Kako seto dela? Želim poskusiti tudi sam.)

Tip KAJ ČE (Zanima ga uporaba. Kaj lahko s tem naredim?)

 • Prezentiranje in posredovanje informacije po sistemu 4MAT
 • TEST – ugotavljanje lastnega učnega stila – po Metodi 4MAT

4 vloge učitelja in njegovo usmerjeno delovanje

Če želite učence naučiti snovi ter jih hkrati motivirati za učenje, je potrebno, da delujete v 4 vlogah.

 • Vloge učitelja kot trenerja

Motivator – učence motivirate za snov, ki jo boste podali (teoretični ali praktični del)

Prezentator – podaste snov, tehniko, predavate, učite, pripovedujete, pokažete

Moderator – aktivno sodelujete pri delu z učenci

Supervizor – opazujete, kako to počnejo učenci ter jim nudite pomoč in povratno informacijo

 • Usmerjeno delovanja učitelja: usmerjenost vase, usmerjenost v cilje, usmerjenost v tim, usmerjenost v procese

Notranje stanje učitelja

Če želite postati – biti – in ostati oseba, polna notranje moči, samozavesti in verodostojnosti, se morate naučiti poskrbeti zase in se dobro počutiti v svoji vlogi in v lastni koži.

 • Dostopanje in aktivacija notranjih virov
 • Trije zaznavni položaji in prehajanje med njimi
 • Tehnika sidranja – priklic virov
 • Tehnika spreminjanja in odpravljanja omejujočih prepričanj
 • Tehnika preokvirjanja prepričanj v šestih korakih

Ciljno naravnana komunikacija

Poznamo tehnike, ki nam pomagajo k učinkoviti komunikaciji.

 • Način sprejemanja in predelovanja informacij – Informacijski kanali VAK
 • Procesne besede
 • Ciljno naravnana komunikacija
 • Strateški model komuniciranja: dober stik, branje sogovornika, Tehnika PRRL
 • Členjenje: organizacija in razvrščanje informacij

Nivojski način reševanja problemov

Težave so za to, da jih rešimo.

Uspešni bomo le, če jih bomo rešili učinkovito in trajno.

Rešili jih bomo, če jih bomo reševali na tistem področju in nivoju, kjer dejansko so.

 • Nevro logične ravni osebnosti, njihova medsebojna odvisnost in vplivanje:

poslanstvo, identiteta, vrednote, prepričanja, strategije, vedenja in okolje

 • Strukturiranje problemov  in njihovo razreševanje – Diltsova piramida ter nivojsko reševanje težav.

Podatki o usposabljanju

 • Trajanje: 8 – 16 – 24 šolskih ur (oziroma druga dogovorjena dolžina usposabljanja)
 • Vsebine: šola izbere želene vsebine in tehnike
 • Kraj izvajanja: na vaši šoli
 • Število udeležencev: del kolektiva oz. celoten učiteljski zbor (v odvisnosti od tehnik se učiteljski zbor smiselno razdeli v več skupin)
 • Način izvajanja: usposabljanje je izredno praktično naravnano – naučene tehnike udeleženci takoj aplicirajo v praksi
 • Izvajalka: dr. Tanja Pia Metelko, NLP master coach, trenerka in mediatorka z dolgoletno prakso dela z učitelji ter vzgojitelji

Naročilo usposabljanja

Za naročilo usposabljanja ali dodatne informacije prosimo izberite enega od spodnjih kontaktov:

E: info@concordia.si

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

 

ŠOLSKA MEDIACIJA – USPOSABLJANJE ZA KOLEKTIVE – 8 ur

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje: 8 ur

Število udeležencev: do 25 udeležencev

Ciljna skupina:

 • (šolski) svetovalni delavci, ravnatelji, učitelji, profesorji, vzgojitelji ter drugi delavci v vzgoji in izobraževanju, ki delajo z otroki in mladostniki.

Cilj:

 • udeležence seznaniti z osnovami šolske in vrstniške mediacije – t.j. reševanje konfliktov s pomočjo mediacije v vsakovrstnih sporih
 • udeležence naučiti nekaterih temeljnih tehnik mediacije
 • udeležence naučiti procesa neformalne mediacije

Termini in kraj izvedbe:

 • po dogovoru s šolo; običajno v prostorih šole

Izvedba:

 • šola priskrbi prenosnik, projektor, zvočnike

Program

 1. KONFLIKT
 • VAJA: Kako nastane konflikt
 • VAJA: Moj stil odzivanja na konflikt – Kabinet in hodnik
 • Razlaga konflikta
 1. UVOD V MEDIACIJO
 • VAJA: igra vlog z analizo – Dilema, konflikt na naši šoli
 • Razlaga prehoda s stališč na interese: pri delu s starši, učenci, na sestankih
 • VAJA: Lupljenje čebule – prehod s stališč na skupni interes
 • Razlaga mediacije
 1. MEDIACIJA V ŠOLI
 • Ogled videoposneta: Vrstniška mediacija
 • VAJA: Delo v manjših skupinah, skupna analiza
 1. POSAMEZNE TEHNIKE MEDIACIJE
 • Mediacijska tehnika: Aktivno poslušanje + Povzemanje
 • VAJA v parih: aktivno poslušanje + povzemanje
 • Mediacijska tehnika: Kako postavljamo prava vprašanja
 • VAJA: igra vlog v skupinah – Postavljanje pravih vprašanj
 1. PROCES NEFORMALNE MEDIACIJE
 • razlaga procesa neformalne mediacije
 • VAJA: igre vlog z analizo – Konflikt med starši in učiteljico

Izvajalci

 • dr. Tanja Pia Metelko, doktorandka socialne pedagogike, mediatorka in trenerka
 • drugi certificirani trenerji

Metode oziroma načini dela

 • usposabljanje je zasnovano interaktivno (sestavljeno je iz teoretičnega, praktičnega in izkustvenega dela)
 • diskusije in debate
 • študije primerov iz prakse
 • igre vlog
 • delo v parih in v skupinah
 • igre skupinske dinamike
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizualnih sredstev

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia
Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)
E:  info@concordia.si,
S: www.concordia.si

PRIJAVA


 

ŠOLSKA MEDIACIJA – USPOSABLJANJE ZA KOLEKTIVE – 16 ur

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje: 16 ur

Število udeležencev: do 25 udeležencev

Ciljna skupina:

 • (šolski) svetovalni delavci, ravnatelji, učitelji, profesorji, vzgojitelji ter drugi delavci v vzgoji in izobraževanju, ki delajo z otroki in mladostniki.

Cilj:

 • udeležence seznaniti z osnovami šolske in vrstniške mediacije – t.j. reševanje konfliktov s pomočjo mediacije v vsakovrstnih sporih
 • udeležence naučiti nekaterih temeljnih tehnik mediacije
 • udeležence naučiti procesa neformalne mediacije
 • šolo seznaniti s smiselnostjo uvedbe mediacije v šolski prostor in širjenjem nove kulture odnosov

Termini in kraj izvedbe:

 • po dogovoru s šolo; običajno v prostorih šole

Izvedba:

 • šola priskrbi prenosnik, projektor, zvočnike

Program

 1. KONFLIKT
 • VAJA: Kako nastane konflikt
 • VAJA: Fotogovorica – kaj je konflikt – asociacije
 • VAJA: Moj stil odzivanja na konflikt – Kabinet in hodnik
 • Razlaga konflikta
 • TEST: Upravljanje konfliktov na naši šoli
 1. UVOD V MEDIACIJO
 • VAJA: igra vlog z analizo – Dilema, konflikt na naši šoli
 • Razlaga prehoda s stališč na interese: pri delu s starši, učenci, na sestankih
 • VAJA: Tehnika Lupljenje čebule – prehod s stališč na skupni interes
 • Zgodbica o pomaranči
 • Razlaga mediacije
 1. MEDIACIJA V ŠOLI
 • Ogled videoposneta: Vrstniška mediacija
 • VAJA: Delo v manjših skupinah, skupna analiza
 • mesto in vloga mediacije v šolskem prostoru
 • programi IMC za mediacijo v šoli
 • Kaj nam bo mediacija prinesla?
 1. POSAMEZNE TEHNIKE MEDIACIJE
 • Mediacijska tehnika: Aktivno poslušanje + Povzemanje
 • VAJA v parih: aktivno poslušanje + povzemanje
 • Mediacijska tehnika: “Jaz sporočila”
 • VAJA: Kako tvorimo “Jaz sporočila”
 • Mediacijska tehnika: Preokvirjanje
 • Mediacijska tehnika: Kako postavljamo prava vprašanja
 • VAJA: igra vlog v skupinah – Postavljanje pravih vprašanj
 1. PROCES NEFORMALNE MEDIACIJE
 • razlaga procesa neformalne mediacije
 • VAJA: igre vlog z analizo – Konflikt med starši in učiteljico
 • VAJA: igre vlog z analizo – Konflikt med učenci

Izvajalci

 • dr. Tanja Pia Metelko, doktorandka socialne pedagogike, mediatorka in trenerka
 • drugi certificirani trenerji

Metode oziroma načini dela

 • usposabljanje je zasnovano interaktivno (sestavljeno je iz teoretičnega, praktičnega in izkustvenega dela)
 • diskusije in debate
 • študije primerov iz prakse
 • igre vlog
 • delo v parih in v skupinah
 • igre skupinske dinamike
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizualnih sredstev

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia
Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)
E:  info@concordia.si,
S: www.concordia.si

PRIJAVA