ŠOLSKA MEDIACIJA

Pričetek: 18. 1. 2019

USPOSABLJANJE ZA ŠOLSKEGA MEDIATORJA – 50 ur

Novost

 • večina teoretičnega dela se izvaja kot študij na daljavo
 • avdiovizualno snemanje predavanj za manjkajoče udeležence

Osnovni podatki o usposabljanju

Vodja usposabljanja: dr. Tanja Pia Metelko

Trajanje: 50 ur

Število udeležencev: do 18

Ciljna skupina:

 • (šolski) svetovalni delavci, ravnatelji, učitelji, profesorji, vzgojitelji, socialni delavci ter drugi delavci v vzgoji in izobraževanju, ki delajo z otroki in mladostniki.

Cilj:

 • udeležence usposobiti za samostojno mediiranje, t.j. reševanje konfliktov s pomočjo mediacije v vsakovrstnih sporih in med katerimikoli udeleženci (mladimi, učitelji, starši, osebami izven šole)
 • širiti v šolskem okolju odprt prostor dialoga
 • udeležence usposobiti za samostojno izvajanje naslednjih usposabljanj  v svoji vzgojno izobraževalni ustanovi: Uvajalni seminar v šolsko mediacijo (za strokovne delavce), Vrstniška mediacija (za dijake in učence), Šola za starše, Mediacija v vrtcu.

Pridobitev:

 • Potrdilo o uspešno opravljenem osnovnem mediacijskem usposabljanju v trajanju 100 ur
 •  naziv mediator, ki ga podelita Inštitut  za mediacijo Concordia in MEDIOS – Združenje mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)
 • Potrdilo o uspešno opravljenem 50 urnem usposabljanju za šolskega mediatorja
 • naziv šolski mediator, ki ga podelimo skupaj z MEDIOS-om, združenjem mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)

Kraj izvajanja:

 • Ljubljana: na sedežu Inštituta za mediacijo Concordia, Jarška cesta 10a.

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20% teoretičnega dela (študij na daljavo) / 40% izkustvenega dela / 40% praktičnega dela
 • pri treningu delajo udeleženci v majhnih skupinah

Program

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

TRAJANJE

1.

MEDIACIJA V ŠOLI Konflikt in nasilje v šoli

20 ur

Konflikti v šoli med različnimi udeleženci
Moralni razvoj mladostnika in mediacija
Način reševanja konfliktnih situacij v VI ustanovi
Mediacija v VI ustanovi: kdaj – zakaj – kako – kdo
Modeli šolske in vrstniške mediacije v Evropi
Načrt implementacije mediacije v mojo ustanovo
Uvajanje mediacije v vzgojno izobraževalno ustanovo
Programi mediacije v šoli in vrtcu

2.

TRENINGI, ŠTUDIJE PRIMEROV IN SUPERVIZIJSKO SPREMLJANJE
Treningi in analize (snemanje s kamero) Vaje                                                              Igre vlog                                    Supervizijsko spremljanje

20 ur

3.

E – LEARNING in INDIVIDUALNO DELO
Individualno delo in študij                     Ustni in pisni test                            Zaključek

10 ur

SKUPAJ :

50 ur

Izvajalci

 • Tanja Pia Metelko, mediatorka v vseh vrstah sporov, trener za mediacijo, NLP trener, NLP Master Coach

Metode oziroma način dela

 • predavanje, diskusija in debata
 • prikaz tehnik in vaja tehnik
 • študije primerov iz prakse
 • igre vlog
 • delavnice
 • delo v parih in v skupinah
 • igre skupinske dinamike
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev
 • supervizijsko spremljanje.

Termini izvajanja

Petek, 18. 1. 2019 – od 16.00 do 20.30
Sobota, 19. 1. 2019 – od 9.00 do 19.00
Nedelja, 20. 1. 2019 – od 9.00 do 19.00
Četrtek, 31. 1. 2019 – od 16.00 do 20.30

Cene programa

Redna cena 50 urnega usposabljanja  je 990,00 eur + ddv na osebo.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 450,00 EUR + DDV (za fizične osebe) in 550,00 EUR + DDV (za pravne osebe).

Študenti (ki niso zaposleni) in brezposelni: 380,00 EUR + DDV/udeleženca.

Možnost plačila v več obrokih.
Prvi obrok je potrebno plačati ob potrjeni prijavi.

Cene veljajo ob prijavi minimalno 6 udeležencev.

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia
Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)
E:  info@concordia.si,
S: www.concordia.si

PRIJAVA


ŠOLA ZA STARŠE

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje:  pod dogovoru s šolo/vrtcem; največ do 8h

Število udeležencev: delavnice do 25 udeležencev, predavanje vsi starši šole/vrtca

Ciljna skupina:

 • starši predšolskih in osnovnošolskih otrok

Cilj:

 • Naučiti udeležence razumevanja, obvladovanja in mirnega ter konstruktivnega razreševanja konfliktnih situacij.
 • Naučiti udeležence temeljnih tehnik in prepoznavanja neverbalne in verbalne komunikacije.
 • Konkretni obojestransko zadovoljujoč dogovor o razrešitvi spornega vprašanja.
 • Naučiti udeležene temeljnih znanj in socialnih veščin s področja splošnih medčloveških odnosov in družinskih odnosov ter razmerij.

Termini in kraj izvedbe:

 • po dogovoru s šolo/vrtcem; običajno v prostorih šole/vrtca

Izvedba:

 • šola/vrtec priskrbi prenosnik, projektor, zvočnike

Program

1. in 2. SREČANJE

Konflikti v družini:

 • Zaradi česa nastanejo in kako jih konstruktivno rešujemo – kaj je konflikt, kako se na konflikte odzivamo
 • Konstruktivno upravljanje in reševanje konfliktov v družini: tri tehnike – kaj je mediacija, proces neformalne mediacije v treh fazah
 • Soočanje s čustvi: kako sprejemati čustva drugega in upravljati svoja – aktivno poslušanje, povzemanje, izražanje empatije
 • Tehnike in proces – veščine dobre komunikacije, preokvirjanje, umetnost postavljanja vprašanj
 • Kako se v družini uspešno pogajamo – postopek reševanje konfliktov v družini, kaj narediti, da drugič ne bi prišlo do iste situacije

3. in 4. SREČANJE

Mediacija v družini:

 • Tehnike in proces – veščine dobre komunikacije, preokvirjanje, umetnost postavljanja vprašanj
 • Kako se v družini uspešno pogajamo – postopek reševanje konfliktov v družini, kaj narediti, da drugič ne bi prišlo do iste situacije

Izvajalci

 • dr. Tanja Pia Metelko, doktorandka socialne pedagogike, mediatorka in trenerka
 • drugi certificirani trenerji

Metode oziroma načini dela

 • usposabljanje je zasnovano interaktivno (sestavljeno je iz teoretičnega, praktičnega in izkustvenega dela)
 • diskusije in debate
 • delo v parih in v skupinah
 • igre skupinske dinamike
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizonalnih sredstev

Za termine in ceno programa nas pokličite ali nam pišite

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia
Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)
E:  info@concordia.si,
S: www.concordia.si

PRIJAVA


USPOSABLJANJE ZA VRSTNIŠKEGA MEDIATORJA

– 40 UR

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje: 40 pedagoških ur

Število udeležencev: do 15 udeležencev

Ciljna skupina:

 • učenci osnovnih šol

Cilj:

 • naučiti udeležence razumevanj, obvladovanja ter mirnega in konstruktivnega reševanja konfliktnih situacij
 • usposobiti udeležence za samostojno vodenje mediacijskega procesa pri reševanju konfliktov med vrstniki

Termini in kraj izvedbe:

 • po dogovoru s šolo, običajno v prostorih šole

Izvedba:

 • šola priskrbi prenosnik, projektor, zvočnike

Program

NASLOV MODULA

VSEBINSKI SKLOP

1.

UVOD Uvod v mediacijo
Spoznavanje temeljnih načel  mediacije
Ogled video posnetka Vrstniška mediacija z analizo

Pravila v mediaciji

2.

KONFLIKT, ČUSTVA V MEDIACIJI Kolaž konflikta
Kako nastane konflikt
Načini spoprijemanja s konflikti
Čustva v mediaciji

3.

TEHNIKE MEDIACIJE Temeljne tehnike v mediaciji:

Aktivno/zavestno poslušanje, Povzemanje, Interpretiranje zornega kota drugega udeleženca, Okrepitev pravil, JAZ sporočila, Iskanje pomembnih informacij, Preokvirjanje, Normaliziranje, Približevanje stališč – vzpostavljanje vzajemnosti, Fokusiranje na prihodnost, Uravnotežanje moči, Ločena srečanja, Delitev na manjše dele, Kaj se bo zgodilo ČE, Uporaba splošno veljavnih meril, Možganska nevihta, Metakomunikacija, Ločitev stališč od interesov, Lupljenje čebule

Tehnike postavljanja vprašanj

4.

PROCES MEDIACIJE Mediacijski krog

Faze mediacije

Začetna faza

Raziskovanje

Razreševanje in pogajanja v mediaciji

Zaključek mediacije in sprejetje dogovora

5.

TRENINGI IN

ŠTUDIJE PRIMEROV 

Treningi in analize (manjše skupine, snemanje s kamero)

Vaje

Igre vlog

Individualna praksa – mediiranje

Izvajalci

 • dr. Tanja Pia Metelko, doktorandka socialne pedagogike, mediatorka in trenerka
 • drugi certificirani trenerji

Metode oz. načini dela

 • usposabljanje je zasnovano interaktivno (sestavljeno je iz teoretičnega, praktičnega in izkustvenega dela)
 • diskusije in debate
 • študije primerov iz prakse
 • igre vlog
 • delo v parih in v skupinah
 • igre skupinske dinamike
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizonalnih sredstev

Za termine in ceno programa nas pokličite ali nam pišite

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia
Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)
E:  info@concordia.si,
S: www.concordia.si

PRIJAVA