Inštitut za mediacijo Concordia že od leta 2003 ponuja različna izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajajo strokovni in izkušeni domači trenerji ter tuji certificirani trenerji z dolgoletnimi izkušnjami s področja mediacije.

Usposabljanja so zasnovana interaktivno in praktično, uporabljene pa so sodobne metode in tehnologije. Udeleženci izobraževanj prejmejo strokovna pisna in video gradiva, na koncu pa tudi potrdila o opravljenem izobraževanju ali pridobitvi ustreznega naziva. 

Namenjena so vodilnim in strokovnim delavcem s področja gospodarstva, lokalne skupnosti, vzgoje in izobraževanja, sociale, interesnih združenj, staršem, mladostnikom in zainteresirani javnosti. 

Daljša usposabljanja (Osnovno mediacijsko usposabljanje, Usposabljanje za družinskega mediatorja, Usposabljanje za šolskega mediatorja, Gospodarska mediacija, Mediacija v podjetjih, Vrstniška mediacija) so skladna s Standardi mediacijskih usposabljanj pri MEDIOS-u, Združenju mediacijskih organizacij Slovenije), na podlagi katerih prejmete Potrdilo o opravljenem usposabljanju v slovenskem in angleškem jeziku ter ustrezni naziv (mediator, družinski mediator, šolski mediator, mediator v gospodarstvu, vrstniški mediator).

Izvajalci:

 • vodja usposabljanj je Tanja Pia Metelko, univ.dipl.prav., mediatorka in trenerka
 • strokovni domači predavatelji
 • Lisa Parkinson, svetovno priznana družinska mediatorka in trenerka, članica Komiteja Evropskega foruma za družinsko mediacijo, Velika Britanija
 • gostujoči predavatelji.

Temeljni pristopi usposabljanja:

 • 20 % teoretičnega dela / 40 % izkustvenega dela / 40 % praktičnega dela
 • pri treningu delajo udeleženci v majhnih skupinah
 • teoretični del se izvaja v obliki študija na daljavo.

Metode oziroma načini dela

 • interaktivna predavanja
 • diskusije in debate
 • študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse)
 • igre vlog
 • snemanje mediacij s kamero in analize (manjše skupine)
 • delavnice
 • delo v parih in v skupinah
 • igre skupinske dinamike
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev
 • mediiranje.

Programi se izvajajo na sedežu Inštituta za mediacijo Concordia, v drugih lokalnih enotah ali na sedežu vaše organizacije, ustanove oz. podjetja.
Vabimo vas, da si več o programih preberete na vaši levi strani.