USPOSABLJANJE ZA DRUŽINSKEGA MEDIATORJA

– 120 UR

 

Novost

 • večina teoretičnega dela se izvaja kot študij na daljavo

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje: 120 ur

Število udeležencev: do 15

Pogoji za vključitev:

– opravljeno Osnovno mediacijsko usposabljanje
– že začeto, a še ne dokončano Osnovno mediacijsko usposabljanje.

Cilj:

– udeležence naučiti temeljnih tehnik in veščin družinske mediacije
– udeležence naučiti voditi proces družinske mediacije
– udeležence usposobiti za samostojno mediiranje, t.j. reševanje konfliktov s pomočjo družinske mediacije v vsakovrstnih sporih v družini med različnimi udeleženci.

Ciljna skupina:

– strokovni delavci, zlasti tisti, ki se pri svojem delu srečujejo z družinami, starši in zakonci
– strokovni delavci na področju socialnega varstva, svetovanja, vzgoje in izobraževanja ter drugi, ki imajo namen izvajati družinsko mediacijo ali uporabljati posamezne tehnike pri svojem delu
– vodilni delavci, zlasti tisti, ki delujejo z družinami, starši in zakonci na področju socialnega varstva, svetovanja, vzgoje in izobraževanja ter drugi, ki imajo namen izvajati družinsko mediacijo ali uporabljati posamezne tehnike pri svojem delu.

Temeljni pristopi usposabljanja:

– 20% teoretičnega dela (študij na daljavo) / 40% izkustvenega dela / 40% praktičnega dela.

Pridobitev:

– udeleženci pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem 120 urnem usposabljanju za družinskega mediatorja
– naziv družinski mediator, ki ga Inštitut podeli skupaj z MEDIOS-om, združenjem mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanju pri MEDIOS-u)
usposabljanje se izvaja v skladu s standardi in po kriterijih Evropskega komiteja za družinsko mediacijo – European Forum Research and Training in Family Mediation (EFRTFM), v katerega je sprejet Inštitut kot zaenkrat edini slovenski predstavnik (https://www.europeanforum-familymediation.eu)

Kraj izvajanja:

Ljubljana: Vrtec Mojca, Levičnikova ulica 11, Ljubljana.

Termini izvajanja:

 

 1. MODUL

Četrtek, 17. 1. 2019 – od 16.00 do 20.30 ure

Petek, 18. 1. 2019 – od 16.00 do 20.30 ure

Sobota, 19. 1. 2019 – od 9.00 do 19.00 ure

 

 1. MODUL

Četrtek, 31. 1. 2019 – od 16.00 do 20.30 ure

Petek, 1. 2. 2019 – od 16.00 do 20.30 ure

Sobota, 2. 2. 2019 – od 9.00 do 19.00 ure

 

 1. MODUL

Četrtek, 14. 2. 2019 – od 16.00 do 20.30 ure

Petek, 15. 2. 2019 – od 16.00 do 20.30 ure

Sobota, 16. 2. 2019 – od 9.00 do 19.00 ure

 

 1. MODUL – SKUPINA B 

Ponedeljek, 18. 2. 2019 – od 15.00 do 20.30 ure

Torek, 19. 2. 2019 – od 15.00 do 20.30 ure

 

 1. MODUL – SKUPINA A

Sreda, 20. 2. 2019 – od 15.00 do 20.30 ure

Četrtek, 21. 2. 2019 – od 15.00 do 20.30 ure

 

 1. MODUL

Četrtek, 7. 3. 2019 – od 16.00 do 20.30

Petek, 8. 3. 2019 – od 16.00 do 20.30

Sobota, 9. 3. 2019 – od 9.00 do 19.00

 

 

Program

 

druz-med

 

Izvajalci:

– dr. Tanja Pia Metelko, NLP Master Coach, mediatorka in trenerka, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
– Mojca Vatovec, sistemska družinska terapevtka , mediatorka in trenerka
drugi gostujoči predavatelji.

 

Metode oz. načini dela:

interaktivna predavanja
diskusije in debate
študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse)
igre vlog
snemanje mediacij s kamero in analize (v manjših skupinah)
delavnice
delo v parih in v skupinah
igre skupinske dinamike
učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev
supervizijsko spremljanje.

 

Cena programa 

Redna cena 120 urnega Usposabljanja za družinske mediatorje je 1.790,00 EUR.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 1.190,00 eur / na udeleženca.

Študentje in brezposelni: 990,00 eur / na udeleženca.

Možnost plačila v več obrokih.

Prvi obrok je potrebno plačati ob potrjeni prijavi.

 

Dodatne informacije

 

Inštitut za mediacijo Concordia

Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

E: info@concordia.si, S: www.concordia.si

 

RRRRTANJA PIA METELKO, univ.dipl.prav.

NLP Master Coach, mediatorka in trenerka,

odgovorna za usposabljanja in voditeljica treninga

040 604 406, tanjapia.metelko@concordia.si

 

Tanja Pia Metelko se je izobraževala na daljših usposabljanjih pri naslednjih vrhunskih tujih strokovnjakih na področju mediacije, pogajanj in psihoterapevtskih usmeritev: 

William Ury, Kenneth Cloke, Lisa Parkinson, Berth Feustel, Lynn Cole, Jette Simon, Jay Folberg, Susan Yates, Blair Singer, Anthony Robbins, Gerda Mehta, Annette Mouttet, Marian Liebman

 

 • je univerzitetna diplomirana pravnica in doktorica znanosti (doktorirala je na Univerzi v Ljubljani, Socialna pedagogika, disertacija nosi naslov ”Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini)
 • je direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • je prva predsednica Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – Medios
 • je članica Sveta za alternativno reševanje sodnih sporov pri Ministrstvu za pravosodje
 • je predavateljica na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani
 • izvedla je preko 5000 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije v Sloveniji in v tujini s področja:

                osnovno mediacijsko usposabljanje

                               nadaljevala usposabljanja: družinska, šolska, gospodarska, delovna mediacija

                               pogajanja

                               mediacija med žrtvami in storilci kaznivih dejanj

 

 • mediira na Inštitutu za mediacijo Concordia ter v postopkih sodišču pridružene mediacije
 • mediacije izvaja na področju družinskih sporov, gospodarskih, potrošniških, šolskih, civilnih, na področju okolja, mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanj in v čezmejnih sporih
 • vodi intervizijske skupine za mediatorje na Inštitutu za mediacijo Concordia in v drugih organizacijah
 • opravila je preko 500 mediacij
 • je mednarodno certificiran INLPTA NLP Master Coach in Trener
 • vzpostavila je Model mediacije v vzgoji in izobraževanju
 • vzpostavila je Program usposabljanja za mediatorje, ki mediirajo med žrtvami in mladoletnimi storilci kaznivih dejanj v Republiki Kosovo
 • študirala je Imago partnersko terapijo
 • ima več kot 15 let izkušenj na področju svetovalnega dela z otroki in mladostniki
 • predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah
 • je avtorica mnogih strokovnih člankov s področja mediacije.