Vodstvo in zaposleni

 Dr. TANJA PIA METELKO, direktorica

mediatorka in trenerka, odgovorna za usposabljanja in voditeljica treninga
040 604 406, tanjapia.metelko@concordia.si

Tanja Pia Metelko se je izobraževala na daljših usposabljanjih pri naslednjih vrhunskih tujih strokovnjakih na področju mediacije, pogajanj in psihoterapevtskih usmeritev:William Ury, Kenneth Cloke, Lisa Parkinson, Lynn Cole, Jette Simon, Susan Yates, Gerda Mehta, Annette Mouttet, Marian Liebman

 • je doktorica znanosti (doktorirala je na Univerzi v Ljubljani, socialna padagogika, disertacija nosi naslov “Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini”; pred tem je diplomirala na Pravni fakulteti)
 • je direktorica Inštituta za mediacijo Concordia
 • je prva predsednica Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – Medios
 • je članica Sveta za alternativno reševanje sodnih sporov pri Ministrstvu za pravosodje (od l. 2009)
 • zaključila je študij za Imago terapijo
 • opravila je usposabljanje NLP Praktik
 • izvedla je preko 1500 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije v Sloveniji in v tujini s področja:
  šolske mediacije (programi za učence, dijake, učitelje in starše)
  osnovnega mediacijskega usposabljanja
  nadaljevalnega družinskega usposabljanja
  gospodarske mediacije in pogajanj
  mediacije med žrtvami in storilci kaznivih dejanj
 • opravila je preko 350 ur mediacij
 • mediira na Inštitutu za mediacijo Concordia, v Mediacijskem središču Kranj ter v postopkih sodišču pridružene mediacije pri  Okrožnem sodišču v Ljubljani in Kopru
 • mediacije izvaja na področju družinskih sporov, gospodarskih, šolskih, civilnih, na področju okolja, mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanj in v čezmejnih sporih
 • vodi intervizijske skupine za mediatorje na Inštitutu za mediacijo Concordia in v drugih organizacijah
 • vzpostavila je Model mediacije v vzgoji in izobraževanju
 • vzpostavila je Program usposabljanja za mediatorje, ki mediirajo med žrtvami in mladoletnimi storilci kaznivih dejanj v Republiki Kosovo
 • ime več kot 15 let izkušenj na področju svetovalnega dela z otroki in mladostniki ter šolsko mladino
 • predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah
 • je avtorica mnogih strokovnih člankov s področja mediacije

Življenjepis >>>
Bibliografija >>>