STRATEGIJE ODLIČNOSTI VZGOJITELJA

ali KAKO LAHKO VZGOJITELJ POSKRBI ZASE

in za PRIJETNO VZGAJANJE OTROK

Usposabljanje za  vzgojiteljske zbore in strokovne delavce, ki vas bo opremilo s konkretnimi in uporabnimi tehnikami, da boste lažje in raje v svoji vlogi vzgojitelja.

Inštitut za mediacijo Concordia – zavod za reševanje sporov, svetovanje, izobraževanje in raziskovanje je v svojih 13ih letih izvedel usposabljanja za vzgojitelje, učitelje,otroke, mladostnike in starše v več kot 200 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

ZAKAJ?

Ker je pomembno, da znate in zmorete kot vzgojitelj najprej poskrbeti zase.

KAJ:

Naučili se boste, kako aktivirati stanje, polno notranjih virov moči.

Spoznali in osvojili boste 4 učne stile – tako boste zajeli način podajanja informacij za vse 4 tipe otrok.

Spoznali in osvojili boste 4 vloge vzgojitelja: Prezentator – Motivator – Moderator – Supervizor

Naučili se boste nivojskega načina reševanja problemov.

KAKO:

Proces je sestavljen iz: razlage – prikaza tehnike – vadbe tehnike.

PO TEM:

Po usposabljanju boste znali aplicirati naučene strategije v svojo vsakodnevno prakso.

Znali boste aktivirati svoje vire moči na področjih, kjer jih potrebujete (samozavest, mirnost, motivacija, prepričljivost, …).

Štirje učni tipi sistema 4MAT

Če želimo učence nečesa naučiti, jih moramo za to najprej motivirati. Če jih želimo motivirati, moramo zajeti vse učne tipe osebnosti.

 • Učni tipi osebnosti:

Tip ZAKAJ (Želi vedeti, zakaj bi se z nečem ukvarjal. Čemu vse to?)

Tip KAJ (Zbiralec informacij. Želim vedeti vse, kar je pomembno.)

Tip KAKO (Metodik – kako se to naredi. Kako se to dela? Želim poskusiti tudi sam.)

Tip KAJ ČE (Zanima ga uporaba. Kaj lahko s tem naredim?)

 • Prezentiranje in posredovanje informacije po sistemu 4MAT

4 vloge učitelja in njegovo usmerjeno delovanje

 • Vloge vzgojitelja

Motivator – otroke motivirate za temo, igro

Prezentator – podaste temo, učite, pripovedujete, pokažete

Moderator – aktivno sodelujete pri delu z otroki

Supervizor – opazujete, kako to počnejo otroci ter jim nudite pomoč in povratno informacijo

 • Usmerjeno delovanja vzgojitelja: usmerjenost vase, usmerjenost v cilje, usmerjenost v tim, usmerjenost v procese

Notranje stanje vzgojitelja

Če želite postati – biti – in ostati oseba, polna notranje moči, samozavesti in verodostojnosti, se morate naučiti poskrbeti zase in se dobro počutiti v svoji vlogi in v lastni koži.

 • Dostopanje in aktivacija notranjih virov
 • Trije zaznavni položaji in prehajanje med njimi
 • Tehnika sidranja – priklic virov
 • Tehnika spreminjanja in odpravljanja omejujočih prepričanj
 • Tehnika preokvirjanja prepričanj v šestih korakih

Ciljno naravnana komunikacija

Poznamo tehnike, ki nam pomagajo k učinkoviti komunikaciji.

 • Način sprejemanja in predelovanja informacij – Informacijski kanali VAK
 • Procesne besede
 • Ciljno naravnana komunikacija
 • Strateški model komuniciranja: dober stik, branje sogovornika, Tehnika PRRL
 • Členjenje: organizacija in razvrščanje informacij

Nivojski način reševanja problemov

Težave so za to, da jih rešimo.

Uspešni bomo le, če jih bomo rešili učinkovito in trajno.

Rešili jih bomo, če jih bomo reševali na tistem področju in nivoju, kjer dejansko so.

 • Nevro logične ravni osebnosti, njihova medsebojna odvisnost in vplivanje:

poslanstvo, identiteta, vrednote, prepričanja, strategije, vedenja in okolje

 • Strukturiranje problemov  in njihovo razreševanje – Diltsova piramida ter nivojsko reševanje težav.

Podatki o usposabljanju

 • Trajanje: 8 – 16 – 24 šolskih ur (oziroma druga dogovorjena dolžina usposabljanja)
 • Vsebine: vrtec izbere želene vsebine in tehnike
 • Kraj izvajanja: v vašem vrtcu
 • Število udeležencev: del kolektiva oz. celoten vzgojiteljski zbor (v odvisnosti od tehnik se vzgojiteljski zbor smiselno razdeli v več skupin)
 • Način izvajanja: usposabljanje je izredno praktično naravnano – naučene tehnike udeleženci takoj aplicirajo v praksi
 • Izvajalka: dr. Tanja Pia Metelko, NLP master coach, trenerka in mediatorka z dolgoletno prakso dela z vzgojitelji in učitelji

Naročilo usposabljanja

Za naročilo usposabljanja ali dodatne informacije prosimo izberite enega od spodnjih kontaktov:

E: info@concordia.si

T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica)

 

MEDIACIJA ZA MAJHNE OTROKE – 5 srečanj

Osnovni podatki o usposabljanju

Trajanje: 5 srečanj po 45 – 60 minut

Število udeležencev: ena vrtčevska skupina

Ciljna skupina:

 • otroci v vrtcu: starost 4-5 let

Cilj:

 • skozi igro otrokom pokazati in začutiti konflikt
 • spoznavanje in učenje poslušanja drugega
 • spoznavanje in učenje upoštevanja drugega
 • spoznavanje in učenje izražanja čustev
 • spoznavanje in učenje pogovora in dogovora »Zmeniva se«.

Termini in kraj izvedbe:

 • po dogovoru; v prostorih posameznega vrtca

Program

Kako se otroci kregamo in kaj nastane potem…

 • Lutkovna igrica o zebrah

Kako se poslušamo

 • Ko eden govori, drugi poslušamo
 • Lutkovna igrica o enih ustih in dveh ušesih

Pokažem , kako se počutim

 • žalostna opica
 • vesela opica
 • jezna opica
 • opica joče
 • opica se boji
 • zadovoljna opica,…

Vedno lahko vprašam in povem

 • Rad sprašujem – Zgodbica »Radovedni škrat«

Vsi smo različni, a vseeno prijatelji

 • Različne živali v morju

Spoznavanje in učenje pogovora in dogovora »Zmeniva se«.

 • Zgodbica Prijazen volk
 • Bans »Tam v gozdu volk je skrit«.

Izvajalci

 • dr. Tanja Pia Metelko, doktorandka socialne pedagogike, mediatorka in trenerka
 • certificirani trenerji

Metode oziroma načini dela

 • zgodbice
 • igre
 • dramatizacija
 • lutke
 • fotogovorica
 • risanje
 • pesmi
 • bansi

Za termine in ceno programa nas pokličite ali nam pišite

Dodatne informacije

Inštitut za mediacijo Concordia
Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (Metelko)
E: info@concordia.si,
S: www.concordia.si

PRIJAVA