V tem razdelku najdete relevantno zakonodajo s področja mediacije, ki je vezana na domače in tuje okolje ter EU.
Zbrani so zakoni in podzakonski akti nacionalne veljavnosti ter posamezni akti držav članic EU.
Prav tako lahko najdete direktive, uredbe in priporočila EU.
Povezave slovenske zakonodaje so urejene tako, da se vam najprej prikaže Register predpisov Slovenije, kjer lahko najdete vse podatke v zvezi z iskanim zakonom (glavno besedilo, spremembe zakona, datum sprejema zakona, drugi nanašajoči predpisi ipd.). Če želite odpreti glavno besedilo zakona, kliknite na povezavo pri naslovu zakona.
Primer:

Naslov:

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov /ZARSS/
Ur.l. RS, št. 97/2009 ◄ KLIKNITE TUKAJ